Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Enighet mellom NSF og Spekter
Knut Alfsen ledet forhandlingsutvalget fra NSF sin side. Her signerer han protokollen sammen med Bjørn Skrattegård fra Spekter klokken 01.15 natt til fredag 27. april.

Enighet mellom NSF og Spekter

Etter lange og krevende forhandlinger er partene på teaterområdet kommet til enighet i årets hovedoppgjør.

I år har det vært hovedoppgjør, som innebærer at det kan forhandles om bestemmelsene i tariffavtalen i tillegg til lønnen.

Forhandlingene mellom Norsk Skuespillerforbund og Spekter startet tirsdag 17. april. Partene stod langt fra hverandre i oppgjørets første del, som varte til onsdag kveld, og de ble ikke enige i det som kalles fase en og to av forhandlingene. Forhandlingene ble gjenopptatt torsdag 26. april i fase tre. Klokken ett om natten ble partene enige og protokollen undertegnet.

Norsk Skuespillerforbunds forhandlingsutvalg har bestått av Knut Alfsen, Per Christian Ellefsen, Birgitte Victoria Svendsen, Paul-Ottar Haga og Per Emil Grimstad, i tillegg til generalsekretær Anders Bredmose og juridisk konsulent Brynhild Mostad Ystgaard fra administrasjonen.

– Det har vært en lang prosess, men vi har fått gjennomslag for våre krav om varslingsrutiner for søndagsarbeid, økningen av tillegget på delt dagsverk og et kronetillegg til alle ansatte, sier Knut Alfsen, forbundsleder Norsk Skuespillerforbund.

– Vi har riktignok akseptert et unntak fra varslingsregelen når det gjelder søndagsforestillinger. Det er ikke optimalt, men det var uunngåelig om vi skulle få en avtale, fortsetter han.

Regler for søndagsforestillinger

Spekter og NSF ble enige om følgende:

  • Generell regel om 10 ukers varsling i forbindelse med søndagsarbeid. Det gjelder både selve søndagen og den «alternative» ukefridagen. Vi skriver «alternativ», for å understreke at søndagen som hovedregel fortrinnsvis er fridag, og at alle andre dager er alternative. Teatre som per 1. april 2018 har ordninger med kortere enn 10 ukers varslingsfrist kan fortsette med dette, men da med minimum 8 ukers varsel.
  • En økning av tillegget på delt dagsverk på 150 kr. slik at tillegget nå er 500 kr.
  • Et kronetillegg på 13.700

Pensjonsordningen fortsetter

I 2016 ble det inngått avtale om innskuddspensjon som en midlertidig ordning i to år. Denne ble forlenget i årets oppgjør mellom Spekter og LO Stat, og varer nå fra 2018–2020. Det er fortsatt en målsetting om at den varige pensjonsordningen skal etableres med kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser.

Forhandlingsresultatet sendes på uravstemning til NSFs medlemmer.

Protokoll hovedoppgjør 2018