Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Dubbingavtale med NorDubb - FAQs

Den nye dubbingavtalen med NorDubb baserer seg på en såkalt replikktellingsmodell.Her finner du noen spørsmål og svar angående avtalen:

Som kjent har forbundet i lang tid forsøk å få til en tariff- eller bransjeavtale for dubbingarbeid. Skuespillerforbundets forhandlingsutvalg kom sommeren 2014 til enighet om en avtale med NorDubb, én av de store dubbingprodusentene. 

Last ned avtalen her!

Forslaget til avtale ble godkjent av medlemmene med stort flertall og ble iverksatt 1. september.
Honoraret i replikkbetalingsmodellen utgjøres av en grunnbetaling per time (375) og et tillegg per innleste replikk (4,15). 
Det varierer hvor effektiv den enkelte dubber er. For å sikre de med mindre erfaring er det også lagt inn en nedre grense for hva man kan få betalt: minimumsbetaling på kr 750,- for oppmøter av varighet under 1 time,  og 600,- på oppmøter av varighet over 1 time.  
Tanken er at avtalen skal sikre en grei minimumsbetaling for alle, og en enda bedre erfaring for de med mye erfaring.

Eksempler på utregning:

  • Hvis du jobber inntil 1 time hos NorDubb får du minst kr 750,-. Leverer du 115 replikker får du kr 852,25.
  • Hvis du jobber mellom 1 og 2 timer får du minst kr 1.200,-. Leverer du 115 replikker i timen får du kr 1.704,50
  • Hvis du jobber mellom 2 og 3 timer får du minst kr 1.800,-. Leverer du 115 replikker i timen får du kr 2.556,75.

Her har vi samlet noen spørsmål og svar om replikkbetalingsmodellen:

Spørsmål og svar: 

-Hva regnes som en replikk?
En replikk kan være både et ord og en lyd. Utregningsverktøyet for replikker brukes allerede av alle studioene i dag til planlegging. I NorDubb-avtalen vil verktøyet gi uttrykk av hvor mye arbeid som er utført i løpet av en time, og en belønning for effektivitet. 
(Veldig detaljert om CHP-modellen for utregning av en replikk: Først telles antall ord, deretter deles antallet på 8. Legg til antall tidskoder. Endelig deles dette på 2.)

-Hvordan kan jeg vite hvor mange replikker jeg klarer å lese på en time?
Det varierer hvor effektiv den enkelte dubber er. NorDubb har fremlagt informasjon om antall replikker per skuespiller per time i ulike serier. Det høyeste antallet var 134 replikker per time, det laveste 50.
Gjennomsnittelig antall replikker pr time ligger rundt 90 (basert på 5 ulike serier). 

De som har bare én rolle i produksjonen har gjennomgående et høyere antall replikker per time enn de som har mange roller. Erfaring spiller også inn.
Skuespilleren får en rapport etter hver jobb som viser antall replikker og hva som er opptjent.

-Hva menes med minimumsbetaling?
På en del prosjekter har skuespillere få replikker. Derfor er det satt en minstesats på kr 750,- for oppmøter av varighet under 60 minutter. (For retting av allerede innlest materiale gjelder egen sats.)
For å sikre de som trenger øvelse innen dubbing (og ikke leser inn så fort enda), er det satt et minimumsnivå for timesatsen. Betalingen for dubbeøkter på mer enn en time aldri være under kr 600 i timen. 

-Hvorfor ikke beholde en enkel timebetaling?
Formålet med å gå over til en replikkbetalingsmodell er at erfarne dubbbere skal ha mulighet til bedre betaling og for studioet at arbeidet kan bli mer effektivt. Replikkbetalingsmodellen brukes allerede som kalkyleverktøy for anbud og planlegging av alle studioer vi kjenner til.
Etter en måneds erfaring ser vi at de mest effektive dubberne tjener mellom 840 og 890 per time med denne modellen.

-Hvor pålitelig er beregningsgrunnlaget egentlig?
Det er selvfølgelig stor forskjell på roller og type jobber. Derfor  er avtalen i første omgang gitt en varighet på ett år. Vi vil gjøre en grundig evaluering og evt. en reforhandling av avtalen i løpet av sommeren 2015 basert på de resultater den gir.

-Hva med de andre dubbingprodusentene – vi gikk jo til boikott i fjor? 
Forbundet har tilbudt de andre studioene enten å inngå avtale på samme vilkår som NorDubb, eller å betale en flat timesats på minst 750,- - slik nivået var før boikotten våren 2013.
KM studio har valgt å betale 750 per time, mens SDI Media og Dubbermann har svart at de ikke ønsker å inngå en avtale. 

NSF mener det vil være naturlig at dubberne ikke aksepterer dårligere vilkår enn hos KM og NorDubb.

Har du andre spørsmål? Ta kontakt! Disse vil bli besvart direkte og kan også legges ut på hjemmesiden til orientering.