Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Enighet med NorDubb

Enighet med NorDubb

Som kjent har forbundet i lang tid forsøk å få til en tariff- eller bransjeavtale for dubbingarbeid. Skuespillerforbundets forhandlingsutvalg har nå kommet til enighet om en avtale med NorDubb, én av de store dubbingprodusentene.

Avtaleforslaget anbefales av Norsk Skuespillerforbunds styre og ble lagt fram i åpent møte for dubbere 6. mai. I tråd med Norsk Skuespillerforbunds lover sender vi nå avtalen til uravstemning blant forbundets medlemmer. 

Bakgrunn:

Dubbingmarkedet har vært uten noen felles tariffavtale, noe som har ført til et presset marked, både for dubbere og produsenter. Forbundet har i lang tid forsøkt å få til en felles avtale, men dette har vært kopmllisert bl.a. fordi dubbingprodusentene ikke er medlemmer av noen felles paraplyorganisasjon.

Etter at de store aktørene Dubberman og SDI Media i mars 2013 varslet at de ville sette ned betalingen fra kr 750 til kr 650 per studiotime, innledet Norsk Skuespillerforbund og uorganiserte dubbere en boikott med krav om å innlede forhandlinger og stanse reduksjonen.

Etter en kortvarig boikott med stor oppslutning ble  fire av de største dubbingprodusentene  enige om å innlede forhandlinger med forbundet.  Les mer her

Det ble enighet om at felles nivå i forhandlingsperioden skulle være kr 700. Felles forhandlinger ble brutt da de fire byråene i desember ga samlet tilbakemelding om at taket på forhandlinger om timesats måtte ligge på kr 700. 

I ettertid har både NorDubb og KM Studio vært villige til å forhandle enkeltvis uten tak på timesatsen.

Ny replikkbetalingsmodell

Forhandlingene med NorDubb har ført fram til et forslag om et nytt system med to ulike betalingsmodeller:

Dubbing av produksjoner som skal vises på kino betales med en ordinær timesats som er økt med kr 50 fra tidligere nivå.

For andre dubbingoppdrag (alle rettigheter eks. kino) foreslår avtalen å innføre en replikkbetalingsmodell. (Det åpnes for bruk av fast timespris i unntakstilfeller.)
Replikkbetalingsmodellen gir en fast timebetaling i bunn og i tillegg et påslag for antall innleste replikker i timen. 

Modellen innebærer at skuespillerens effektivitet vil øke skuespillerens honorar i stedet for studioets overskudd.
Dersom avtalen godkjennes vil den i første rekke gjelde i ett år - og vi håper at den vil kunne være utgangspunkt for avtaler med flere studioer.