Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Dubbingforhandlinger i gang
Forhandlinger om dubbingavtale er i gang.

Dubbingforhandlinger i gang

NSF er nå i forhandling med SDI Media, Dubberman og NorDubb om en tariffavtale for dubbing.

Boikotten av SDI Media og Dubberman ble avsluttet under forutsetning av at de to dubbingstudioene og NorDubb skulle innlede felles forhandlinger med NSF innen 31.mai. Det er nå dialog mellom partene, og første forhandlingsmøte ble satt til 14.juni.

NSFs forhandlingsutvalg består av leder Hauk Heyerdahl, nestleder Knut Alfsen, generalsekretær og advokat Eirik Djønne, og Stig Krogstad som repr. for medlemmene/dubberne.

-Dette er et forhandlingsutvalg med svært erfarne krefter, og dubberne kan ha tillit til at vi vil representere deres interesser på best tenkelige måte, sier forbundsleder Hauk Heyerdahl.

Det har nettopp foregått lignende forhandlinger i Sverige (les mer om dette på http://www.teaterforbundet.se ), og NSF er i stadig dialog med sine skandinaviske søsterforbund.

-Den største seieren med denne aksjonen er at studioene kommer til forhandlingsbordet, etter tiår uten en regulerende avtale. Får vi en slik avtale gjennom, vil det sikre lønnsutvikling og gode arbeidsbetingelser for dubberne, samtidig som studioene gis mer forutsigbare produksjonsrammer. Det er et godt utgangspunkt at vi har en felles interesse i å få en avtale på plass, sier Heyerdahl.

Neste forhandlingsmøte er satt til 23. august.
Det evt. forhandlingsresultatet vil bli sendt til godkjenning hos forbundets medlemmer. Interrimsavtalen gjelder inntil ny avtale er på plass.