Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Dubbingboikott avblåst

Dubbingboikott avblåst

Norsk Skuespillerforbund opphever boikotten av studioene SDI Media og Dubberman, som har forpliktet seg til å forhandle om en kollektiv avtale for dubbingarbeid.

Landets tre største dubbingstudioer har forpliktet seg til å innlede forhandlinger med Norsk Skuespillerforbund (NSF) innen 31.mai. Dette betyr at den pågående boikotten avblåses, og at medlemmer av forbundet igjen kan inngå avtaler om dubbing av film og tv-produksjoner med SDI Media og Dubberman.

Kortvarig aksjon

Boikotten av SDI Media og Dubberman har vart siden 2. april, og ble utløst av at de to studioene i mars gikk ut med likelydende varsel om reduksjon i timesatser for dubbingarbeid. Forbundets krav var at studioene ikke ville gjennomføre varslet reduksjon i satsene, og at de ville møte til forhandlinger om en kollektiv avtale. Fredag presenterte SDI Media, Dubberman og et tredje studio, NorDubb, et felles løsningsforslag som i dag er godkjent av NSFs styre.

Innleder Forhandlinger i mai

Forslaget innebærer at de tre studioene innen 31. mai skal fremlegge forslag til en avtale som vil danne utgangspunkt for videre forhandlinger. Fra i dag og ut mai 2013 vil de tre studioene benytte en felles timesats på kr 700 (for alle rettigheter eks. kino) i alle nye kontraktsinngåelser. Dette innebærer en økning på 50 kr per time for NorDubbs del. SDI Media og Dubberman legger seg midt mellom tidligere sats og den satsen det ble innledet boikott på grunnlag av.

avgjørende oppslutning

– Vi har kommet fram til et midlertidig kompromiss som vil gjelde frem til vi har en ferdig avtale. Det viktige er at studioene nå viser en vilje til forhandling, sier forbundsleder Hauk Heyerdahl, som understreker at også andre studioer følges opp.

Han berømmer solidariteten blant dubberne, organiserte som ikke-organiserte:

– Vi hadde aldri kommet til en løsning så raskt uten dubbernes oppslutning. Boikotten har vist at vi kan stå samlet, og hvilken styrke som ligger i dette. Jeg vil gjerne rette en stor takk til alle som har støttet opp om aksjonen!

NSFs styre tar forbehold om å gjenåpne eller utvide boikott dersom forhandlinger om ny avtale ikke fører frem.