Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Boikottvarsel til SDI og Dubberman
For andre år på rad er studioene SDI Media og Dubberman nå varslet om boikott. (Illustrasjonsfoto)

Boikottvarsel til SDI og Dubberman

Norsk Skuespillerforbund har varslet dubbingstudioene SDI Media og Dubberman om boikott med virkning fra 24.10.2014 dersom studioene ikke bekrefter at de vil gå bort fra reduksjon i dubbernes timesats.

Bakgrunnen for boikotten er studioenes nedsettelse av timesatsen (for studioarbeid og alle rettigheter unntatt kino) den 2. april 2013. Kuttet ble begrunnet med at andre studioer tilbød langt lavere timesats. 

Bør ha lønnsutvikling som andre

- Norsk Skuespillerforbund jobber for at dubbere skal få ansettelseskontrakter og tariffavtale på linje med andre arbeidstakere, sier nestleder i Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen.
Bransjen har vært uten tariffavtaler og dubbernes timesats har stått stille i over 15 år.
- Arbeidet er svært krevende, og det er begrenset hvor mange timer en kan jobbe i strekk. Det kreves spesialkompetanse. Vi mener dubberen er en ekspert som fortjener honorarsatser på konsulentnivå. I tillegg skal betalingen inkludere frikjøp av rettigheter, påpeker Alfsen.

studioene har avvist andre løsninger

Etter en kortvarig boikott (2. og 3. april) i 2013 kom det til forhandlinger mellom Norsk Skuespillerforbund og fire ledende dubbingstudioer. Så lenge forhandlingene pågikk var partene enige om å forholde seg til et midlertidig kompromiss som innebar at alle studioene betalte kr 700,- pr time. Den 17. desember 2013 tok fellesforhandlingene slutt, da studioene signaliserte at det som lå i den midlertidige løsningen var deres siste og absolutte tilbud. Dette tilbudet kunne ikke Skuespillerforbundets forhandlingsutvalg akseptere. Et møte åpent for alle dubbere (både medlemmer og ikke-medlemmer av NSF) kom den 7. januar 2014 til samme konklusjon. NSF signaliserte fortsatt forhandlingsvilje og pekte på flere avtalekonstruksjoner som kunne føre til et resultat som alle parter kunne leve med. Studioene avviste å drøfte andre løsningsmodeller enn sitt eget ultimatum. 

ikke grunnlag for kutt

Imidlertid fikk NSF kontakt med studioer som ønsket å inngå egne, bilaterale avtaler. Dette har resultert i at NSF nå har en avtale basert på replikketelling med NorDubb, mens studioene KM Studio, Universal Studios, Make Music og BTI har bekreftet skriftlig at de betaler kr 750,- pr time. Begrunnelsen SDI Media og Dubberman oppga for å redusere satsene i 2013, at andre betaler dårligere, er derfor ikke lenger gyldig. Tross dette har SDI Media og Dubbermanl opplyst gjennom advokat at de ikke ønsker en avtale. Dubbere melder til forbundet at de møtes med tilbud om en timesats 40-50 kroner under nivået i mars 2013, uten rom for forhandling.

Krav for å unngå boikott

Norsk Skuespillerforbund har fortsatt som mål å komme fram til en tariffavtale som sikrer våre medlemmer faglige rettigheter og en lønnsutvikling på linje med andre grupper i samfunnet. Forbundet organiserer pr dags dato 1240 skuespillere, hvorav rundt 200 er aktive dubbere, som vil bli tatt ut i boikott dersom studioene ikke responderer. 

Det studioene må gjøre for å unngå at boikotten trer i kraft, er ett av to:
1) Meddele skriftlig at studioet vil betale minimum kr 750,- per time for arbeid i studio inkludert alle rettigheter unntatt kino.
2) Meddele skriftlig at studioet vil inngå en avtale med Norsk Skuespillerforbund etter en linjebetalingsmodell tilsvarende den NSF har inngått med NorDubb. 
  
Forbundet vil varsle boikott av andre studioer som ikke fyller tilsvarende vilkår.

 

relevante bakgrunnsARTIKLER OM DUBBINGFORHANDLINGENE HER:

6. oktober 2014: Boikott, hva er det?

30.september 2014: Lønnssituasjonen for dubbere: Oppdatering

juni 2013: Hva er replikkbetalingsmodell? Innkomne spørsmål og svar

30. mai 2014: Endelig dubbingavtale med NorDubb

22. januar 2014: Brudd i dubbingforhandlingene

8. januar 2014: Dubberne: Stå på krava

31. mai 2013: Dubbingforhandlinger i gang

8. april 2013: Dubbingboikotten opphevet

25. mars 2013: Boikott av dubbingstudioer

5. mars 2013: Boikottvarsel til dubbingstudioer

 

ØNSKER DU Å HOLDE DEG OPPDATERT PÅ SITUASJONEN?

Vi har etablert en egen mailingliste for dubbere som ønsker informasjon fra NSF.  Ønsker du å stå på denne – registrer deg her: http://eepurl.com/4_up9