Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Boikotten av SDI Media og Dubberman er avsluttet

Boikotten av SDI Media og Dubberman er avsluttet

Vi har i dag avsluttet boikotten av SDI Media og Dubberman. Medlemmer av Norsk Skuespillerforbund kan med umiddelbar virkning akseptere oppdrag fra disse studioene.

Vi har dessverre ikke fått fullstendig gjennomslag for alle våre krav, men anser det som umulig å opprettholde en boikott som ikke er støttet av uorganiserte dubbere.  Vår ambisjon om en tariffavtale som muliggjør midlertidige ansettelser står fortsatt ved lag, så også vår målsetting om bedrede lønnsvilkår.

Avtalen som er fremforhandlet med med SDI Media og Dubberman, inkl. satsene som nå gjelder:

1.  Timehonorar for alle rettigheter unntatt kino vil for talenter fra 18 år og oppover være kr. 730,- for første time, og deretter kr. 710,- for påfølgende timer innenfor samme oppmøte.

2.  NSF vil ikke inngå avtaler om lavere timesatser enn beskrevet i punkt 1 med andre studioer. Om noen studioer tilbyr dubbere dårligere vilkår enn beskrevet i punkt 1 vil NSF iverksette tiltak som forhindrer at deres medlemmer tar dubbeoppdrag hos disse. NSF skal tilby alle studioer, inkludert Nordubb AS, samme avtale som SDI Media og Dubberman. Om linjebetalingsmodell blir benyttet av enkelte studioer vil NSF sørge for at den justeres slik at den ikke skaffer de studioer som benytter seg av den en konkurransefordel.

3.   Sammen med alle studioer i bransjen er SDI Media og Dubberman villige til å møte NSF, og alle aktører som representerer dubberne i bransjen, i slutten av kalenderåret 2015 for å ha videre målrettede diskusjoner om vilkår i den norske dubbingbransjen. Det er NSFs ansvar at alle studioene stiller til disse møtene.

4.   SDI Media og Dubberman bekrefter at timehonorarene i punkt 1 opprettholdes frem til møte i slutten av kalenderåret 2015 så fremt forutsetningene i punkt 2 - 5 overholdes av NSF. SDI Media  og Dubberman står fritt til å endre sine honorarsatser om det ikke oppnås enighet i møtene som innledes i slutten av kalenderåret  2015. Om NSF i perioden frem til slutten av kalenderåret 2015 erfarer, og aksepterer, at deres medlemmer arbeider for andre studioer til lavere honorarsatser enn beskrevet i punkt 1, frigjøres SDI Media og Dubberman til å kunne justere sine honorarsatser til tilsvarende med en måneds varsel uten at NSF iverksetter nok en boikott av SDI Media og Dubberman.

5.  NSF, SDI Media og Dubberman skal ikke omtale hverandre negativt i media i tilknytning til avslutningen av boikotten.

6.   SDI Media og Dubberman har ikke, og kommer heller ikke fremover, til å forskjellsbehandle talenter når det gjelder deres mulighet til å få dubbejobb hos oss.