Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Boikott, hva er det?

Boikott, hva er det?

I den senere tid har vi fått henvendelser fra medlemmer som lurer på hva en boikott innebærer. Her er en kort avklaring.

Ordet kommer fra navnet på en person som ble utsatt for dette, den skotske kapteinen og landbestyreren Boycott, som opptrådte slik at ingen ville ha noe med ham å gjøre. Boikott er en aksjon hvor en gruppe nekter å samhandle med en eller flere bestemte aktører.

I Norge har vi en egen lov om boikott. Den sier at det er tillatt å organisere boikott under visse forutsetninger, blant annet disse:

  1. Boikott kan ikke rettmessig brukes til å tvinge noen til å gjøre noe ulovlig.
  2. Boikotten skal heller ikke gjennomføres på ”en unødig opphissende eller krenkende måte” eller ved ”usanne eller misvisende opplysninger”. (Men at parter kan se ulikt på hva som er faktum, vet vi alle.)
  3. Oppfordring til andre om å la være å akseptere dårlige vilkår eller forby medlemmer i en organisasjon å inngå avtaler kan ikke gjøres uten videre. Det skal gis et boikottvarsel med en rimelig frist, og det skal gis en begrunnelse. Dette gir den som utsettes for boikottvarsel, muligheten til å rydde opp slik at boikotten ikke trenger å gjennomføres.

Den enkelte forbrukers selvstendige valg om å la være å kjøpe produkter eller tjenester omfattes ikke av boikottloven.

En boikott skal altså gis med rimelig varsel, uansett ikke mindre enn tre dager. Det skal opplyses hva som må til for å unngå den og målet skal være en lovlig løsning.

I en boikottsituasjon må de som boikotter likevel gjennomføre inngåtte avtaler. Hvis det foreligger arbeidsforhold, så vil en streik følge arbeidstvistlovens regler. Blokade nyttes for å hindre virksomhet. Blokade og boikott kan også nyttes for å tvinge fram forhandling om tariffavtale.