Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Arkiv

Her finner du eldre artikler fra Norsk Skuespillerforbund.

Marius Pinnås Sørvik konkurs

I en kjennelse fra Nedre Romerike tingrett 24. august 2017 ble Marius Pinnås Sørvik slått konkurs. Vi har dessverre fått nye henvendelser og bekymringsmeldinger etter at konkurssaken nå er avsluttet.

Les mer »

Guri Johnson og Yngve Seterås er nye æresmedlemmer

Norsk Skuespillerforbund utnevner Guri Johnson og Yngve Seterås til æresmedlemmer av forbundet. De mottok utmerkelsen under arrangementet Frilansprisen på Caféteatret 11. juni.

Æresmedlemmer »

Knut Alfsen gjenvalgt som forbundsleder

Forbundsleder Knut Alfsen fikk fornyet tillit fra medlemmene i Norsk Skuespillerforbund, og ble gjenvalgt som leder for tre nye år på forbundets generalforsamling.

Les mer »

Enighet mellom NSF og Spekter

Etter lange og krevende forhandlinger er partene på teaterområdet kommet til enighet i årets hovedoppgjør.

Hovedoppgjøret »

– Loven må legge til rette for kollektive avtaler

Oslo Arbeiderparti tar rettighetshaverne i forsvar i sin årsmøteuttalelse om forslaget til ny åndsverklov.

Åndsverkloven »

Åndsverkloven 2018

Norske Filmregissører, Norsk Skuespillerforbund, Grafill, GramArt og NOPA har gått sammen for å kreve en rettferdig åndsverklov.

Åndsverkloven 2018 »

Støtteerklæring fra Nordisk Skuespillerråd

Nordisk Skuespillerråd støtter vårt syn på forslaget til ny åndsverklov.

Åndsverkloven »

NSF på innspillsmøte om kulturmeldingen

Kulturdepartementet inviterte til nasjonalt innspillsmøte om den nye kulturmeldingen. Forbundsleder Knut Alfsen representerte NSF. Se opptak her.

Kulturmelding »

Skuespillerforbundet på høring

Forbundsleder Knut Alfsen representerte Norsk Skuespillerforbund på dagens åpne høring i Stortingets familie- og kulturkomité om forslag til statsbudsjett for 2018. Les innspillet her.

Åpen høring »

Honorarsatsene i Den kulturelle skolesekken oppjusteres

Akershus fylkeskommune oppjusterer satsene for honorarer i Den kulturelle skolesekken.

Den kulturelle skolesekken »

– Positive til utsatt behandling av åndsverkloven

I en pressemelding tirsdag formiddag meddelte en samlet kulturkomité på Stortinget at de utsetter behandlingen av forslag til ny åndsverklov.

Åndsverkloven »

Lokal avtale inngått med Oslo Nye Teater

Oslo Nye Teater og Norsk Skuespillerforbund er enige, og avtalen er godtatt av medlemmene som er ansatt på teatret.

Tariffavtale »

Dissensdom i Arbeidsretten

Norsk Skuespillerforbund møtte for to uker siden Det Norske Teatret og Arbeidsgiverforeningen Spekter i Arbeidsretten. I dag falt dommen – flertallet i Arbeidsretten ga ikke Norsk Skuespillerforbund medhold i påstanden om at Det Norske Teatret bryter tariffavtalen ved å spille på søndager som en fast ordning. Mindretallet ga Norsk Skuespillerforbund medhold i alle påstandspunkter.

Rettssak »

Høring om åndsverkloven

Norsk Skuespillerforbund uttalte seg på Familie- og kulturkomiteens høring om forslaget til den nye åndsverkloven. Her kan du lese innlegget vårt.

Åndsverkloven »

Enighet i lønnsoppgjøret

NTO/Spekter og NSF er kommet til enighet i årets lønnsoppgjør på teatersektoren.

Lønnsoppgjør »

Rettssak om spilling på søndager

Norsk Skuespillerforbund stevnet i november 2016 Det Norske Teatret og Arbeidsgiverforeningen Spekter for innføring av søndagsspilling som en fast ordning. Onsdag denne uken møttes partene i Arbeidsretten.

Rettssak »

Støtteerklæring fra de nordiske skuespillerforbundene

Skuespillerforbundene i Sverige, Danmark, Island og Finland støtter NSF i kampen om tredjepartsrettighetene.

Tredjepartsrettigheter »

Resultatløse forhandlinger om betaling for skuespillerrettigheter

Skuespillerne har siden i fjor høst forhandlet med TV 2 om betaling for såkalte tredjepartsrettigheter. Fredag, minutter før forhandlingsfristen gikk ut, meldte TV 2 rettighetsorganisasjonen Norwaco, som forvalter disse rettighetene på vegne av skuespillerne, at de ikke så noen mulighet for å komme i mål innen fristens utløp.

Tredjepartsrettigheter »

Harde forhandlinger

Det har blitt sagt og skrevet mye i pressen de siste ukene om stridigheter rundt skuespilleres rettigheter og vederlag for medvirkning i TV-dramaproduksjoner.

Tredjepartsrettigheter »

Påbyr skuespillerne å stå imot presset

Styret i Norsk Skuespillerforbund har på dagens styremøte vedtatt å påby sine medlemmer samlet opptreden i spørsmål som gjelder overdragelse av opphavsrett i strid med tariffavtalene som er inngått med NRK og Virke Produsentforeningen.

Samlet opptreden »

Skuespillerne som gisler – igjen

Nå står vi på nytt i en situasjon hvor noen kommersielle kringkastere forsøker å presse skuespillere og produsenter til å inngå kontrakter som strider mot våre tariffavtaler. Hvorfor må Norsk Skuespillerforbund igjen spille hovedrollen i et gisseldrama?

Les mer »

Lite mangfold i norsk TV-drama

En ny undersøkelse viser at ingen hovedkarakterer i TV-drama spilles av nordmenn med en ikke-vestlig kulturell/etnisk bakgrunn i perioden 2012-2016. Les hele undersøkelsen her.

Undersøkelse »

Norsk Skuespillerforbund går til sak mot Det Norske Teatret

Norsk Skuespillerforbund tar ut stevning mot Arbeidsgiverforeningen Spekter og Det Norske Teatret, som bryter tariffavtalen ved å innføre søndag som fast spilledag. Siden 1967 har skuespillere ved de faste teatrene hatt fri hver søndag. Tariffavtalen åpner bare for unntak i spesielle tilfeller.

Stevning »

Netflix bestiller skandinavisk originalinnhold

Netflix har for første gang bestilt en skandinaviskprodusert dramaserie. Norsk Skuespillerforbund oppfordrer alle medlemmer til å ta kontakt hvis de blir tilbudt roller i produksjoner direkte til strømmetjenester.

Netflix »

Reagerer kraftig på TV 2s trusler

Norsk Skuespillerforbund reagerer kraftig på at TV 2 nå truer med å stanse flere dramaproduksjoner, dersom ikke inngåtte tariffavtaler settes til side.

Les mer »

Ta kontakt med Norsk Skuespillerforbund dersom du får spørsmål fra produsenter, kringkastere eller andre organisasjoner om å overdra rettigheter eller forvalte disse rettighetene for deg.

Opphavsrett »

- Vi har fått viktige gjennomslag på kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner. Vi har sikret en svært god midlertidig pensjon for ansatte i kultursektoren. Det gjør at vi velger forhandlingsløsning framfor brudd, mekling og en eventuell streik, sier Eivind Gran, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

Pensjon i kultursektoren »

Partene i lønnsoppgjøret for kultursektoren gjorde et nytt forsøk på å finne en løsning på uenigheten om pensjon i dag fredag 18. mars.

Pensjon »

Barnearbeid og kultur – eller ukultur

Foreldre og barn er blitt vant til å stille opp for idrettslaget, teaterlaget, korpset og koret uten å bli betalt. Når det dreier seg om en kommersiell kulturproduksjon, bør ting stille seg annerledes.

Barnearbeid? »

Uenige om søndagsarbeid

Både Oslo Nye Teater og Det Norske Teatret vil innføre søndagsforestillinger. NSF mener at dette vil kreve en endring i fellesavtalen, men har gitt tillatelse til tidsbegrensede, lokale avtaler.

Om søndagsforestillinger »

Boikotten av SDI Media og Dubberman er avsluttet

Vi har i dag avsluttet boikotten av SDI Media og Dubberman. Medlemmer av Norsk Skuespillerforbund kan med umiddelbar virkning akseptere oppdrag fra disse studioene.

Les mer »

Norsk Skuespillerforbund inviterte alle dubbere til møte i går kveld (11. november 2014) for å utveksle informasjon. I overkant av 20 dubbere, både medlemmer og ikke-medlemmer, var innom det 2,5 timer lange møtet.

Les mer »

I forbindelse med den pågående boikotten har SDI Media sendt ut et brev til de som tidligere har dubbet for dem. Norsk Skuespillerforbund har fått tilgang til brevet, og vi ønsker å imøtegå noen av de påstandene som fremsettes der som er direkte feilaktige.

feilaktig fra SDI »

Norsk Skuespillerforbund går til boikott av dubbingstudioene SDI Media og Dubberman med virkning fra fredag 24.10 kl. 24:00. Fra dette tidspunktet og så lenge boikotten varer, er det forbudt for medlemmer av NSF å inngå nye oppdragsavtaler med disse to studioene.

Boikott av SDI og Dubberman »

Boikottvarsel til SDI og Dubberman

Norsk Skuespillerforbund har varslet dubbingstudioene SDI Media og Dubberman om boikott med virkning fra 24.10.2014 dersom studioene ikke bekrefter at de vil gå bort fra reduksjon i dubbernes timesats.

Boikottvarsel til SDI og Dubberman »

Boikott, hva er det?

I den senere tid har vi fått henvendelser fra medlemmer som lurer på hva en boikott innebærer. Her er en kort avklaring.

kort om boikott »

Lønnssituasjonen for dubbere

Fjorårets dubbingboikott har gitt viktige resultater, men noen avgjørende steg gjenstår.

Lønnssituasjonen for dubbere »

Forlik og seier i NLB-saken

Av de tolv innleserne ved Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek som gikk til sak mot Staten, har alle nå blitt tilkjent fulle arbeidstakerrettigheter. Staten ved Kulturdepartementet er dømt til å betale 237 000 kroner i saksomkostninger.

Fikk arbeidstakerstatus »

Endelig dubbingavtale!

–Vi er stolte av at vi har klart å komme fram til en avtale som vi tror og håper er bra for begge parter, sier daglig leder i NorDubb, Robert Johnsen, og forbundsleder i NSF, Hauk Heyerdahl.

endelig dubbingavtale »

Innlesere i Oslo Tingrett

Har flere innlesere ved Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek krav på fast tilsetting? Det er spørsmålet Oslo Tingrett skal ta stilling til når saken mellom flere innlesere og Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek fortsetter denne uka.

NLB i Oslo Tingrett »

Enighet med NorDubb

Som kjent har forbundet i lang tid forsøk å få til en tariff- eller bransjeavtale for dubbingarbeid. Skuespillerforbundets forhandlingsutvalg har nå kommet til enighet om en avtale med NorDubb, én av de store dubbingprodusentene.

Forhandlingsresultat NorDubb »

Brudd i dubbingforhandlingene

Etter flere henvendelser mottok NSF den 21. januar et endelig svar fra dubbingstudioene: De var ikke villige til å gjenoppta fellesforhandlingene, med mindre man på forhånd kunne binde seg til lønnsnivå som tidligere er avvist av dubberne.

Stopp i dubbingforhandlingene »

Dubberne: Stå på krava

Etter at det ble brudd i forhandlingene om en dubbingavtale før jul, innkalte NSF til allmøte for dubbere 7. januar. Møtet støttet forhandlingsutvalgets avvisning av siste tilbud fra studioene.

Dubbingforhandlinger »

Fortsatt uenighet om lydbokinnlesning

Innleserne ved Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek avsluttet boikotten av foretaket fom. mandag 24. juni. Men partene er fremdeles ikke enige om praksis framover.

Uenighet om lydbøker »

Dubbingforhandlinger i gang

NSF er nå i forhandling med SDI Media, Dubberman og NorDubb om en tariffavtale for dubbing.

Dubbingforhandlinger »

NSFs styre om NLB-boikotten

Styret i Norsk Skuespillerforbund kom etter styremøte 26.mai med en samlet uttalelse om innlesernes pågående boikott av Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek.

Les mer »

Innlesere ved NLB til boikott

Etter langvarig konflikt om ansettelses- og arbeidsforhold har innlesere ved Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek gått til egeninitiert boikott. NSFs er ikke part i boikotten, men støtter innlesernes krav om ryddige arbeidsforhold.

NLB-konflikt »

Dubbingboikott avblåst

Norsk Skuespillerforbund opphever boikotten av studioene SDI Media og Dubberman, som har forpliktet seg til å forhandle om en kollektiv avtale for dubbingarbeid.

Dubbingboikott avblåst »

Boikott!

Norsk Skuespillerforbunds medlemmer boikotter dubbingstudioene SDI Media og Dubberman fra 2. april.

Boikotter SDI og Dubberman »

Boikottvarsel til dubbingstudioer

Norsk Skuespillerforbunds medlemmer vil gå til boikott av SDI Media og Dubberman dersom studioene gjennomfører kutt i satsene for dubbing.

Les mer »

Skuespiller- og danseralliansen er stiftet!

Det nye aksjeselskapet Skuespiller- og danseralliansen skal sikre frilansskuespillere og -dansere inntekter og sosiale rettigheter. Alliansen er stiftet 28. juni av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening.

Allianse for frilansere »

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere har i flere år arbeidet for opprettelsen av en skuespiller- og danserallianse etter svensk modell i Norge. I statsbudsjettet for 2012 er det satt av midler til en treårig forsøksordning med oppstart i november/ desember 2012. Alliansen skal sikre aktive, frilansende scenekunstnere sosiale rettigheter og kontinuitet i sitt kunstneriske virke.

Les mer »