Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Unge, midlertidig ansatte mest utsatt for seksuell trakassering
– Undersøkelsen gir et tydelig bilde av hvordan arbeidshverdagen er for skuespillere. Det er uholdbart at så mange opplever seksuell trakassering på jobben, sier Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

Unge, midlertidig ansatte mest utsatt for seksuell trakassering

En ny rapport om seksuell trakassering i film- og scenekunstbransjen er klar. Den viser at 32 prosent har vært utsatt for seksuell trakassering i sin karriere. Unge, midlertidig ansatte skuespillere og musikere er mest utsatt.

Undersøkelsen er gjennomført av Mona Bråten og Jørgen Svalund ved forskningsinstituttet Fafo på oppdrag fra en rekke bransjeorganisasjoner innen film-, TV-, scene-, musikk- og spillfeltet i Norge.

De har undersøkt følgende hovedspørsmål knyttet til omfang av og erfaringer med seksuell trakassering:

• Hvilke erfaringer har aktører innen film-, TV-, scene-, musikk- og spillfeltet med seksuell trakassering i jobbsammenheng?

• Hvilke konsekvenser har det for den enkelte å bli utsatt for seksuell trakassering i jobbsammenheng?

• Hvordan følges tilfeller av seksuell trakassering opp?

Grunnlaget for rapporten er en nettbasert spørreundersøkelse, sendt ut til medlemmene i de ulike organisasjonene. Rapporten viser at 32 prosent har vært utsatt for seksuell trakassering i løpet av karrieren, mens 5 prosent har vært utsatt for seksuell trakassering de siste 12 månedene. 6 prosent opplevde dette siste gang for 1–3 år siden.

– Undersøkelsen gir et tydelig bilde av hvordan arbeidshverdagen er for skuespillere. Det er uholdbart at så mange opplever seksuell trakassering på jobben, sier Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

Yngre skuespillere mest utsatt

Alder har noe å si for hvor utsatt skuespillere er for seksuell trakassering. Et av funnene var at jo yngre noen er, jo større sannsynlighet er det for ha vært utsatt for seksuell trakassering i jobbsammenheng i løpet av de siste tre årene. Flesteparten av de som blir trakassert er kvinner, men menn opplever også seksuell trakassering.

Undersøkelsen viser at det er flest menn som trakasserer kvinner, og det er ofte en kollega som trakasserer.

Midlertidig ansatte kan være mer utsatt for seksuell trakassering enn de med en fast tiknytning til arbeidsplassen.

I rapporten kan vi lese at sju av ti ikke har meldt ifra om det som har skjedd. De som har svart oppgir at de ikke har meldt ifra til noen fordi de var usikre på om hendelsen var seksuell trakassering, eller om hendelsen var alvorlig nok, og at de ikke ønsket å gå videre med det. Mange er også redd for konsekvensene av å si ifra.

– At unge, midlertidig ansatte er mest utsatt er dessverre ikke overraskende. Det kan være vanskelig nok å si ifra om at man har blitt utsatt for seksuell trakassering i utgangspunktet, og det at man i tillegg frykter for sin videre karriere, gjør ikke saken lettere, sier Alfsen.

Tiltak for å bekjempe seksuell trakassering

Rapporten sier også noe om hvilke tiltak de forespurte mener bør settes i gang. Noen etterlyser klare skriftlige rutiner for varsling som må være kjent for alle. Andre mener at alle innmeldte saker må tas på alvor. Det er også viktig at alle kontinuerlig jobber for økt bevissthet og holdningsendring omkring seksuell trakassering.

– Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering på våre arbeidsplasser. I samarbeid med andre aktører i bransjen har vi utarbeidet et sett yrkesetiske retningslinjer, som gjelder for alle som jobber innen film, tv, spill og scenekunst. Sammen kan vi sikre et trygt arbeidsmiljø for alle, sier Alfsen.

Les hele rapporten her

Yrkesetiske retningslinjer

Organisasjonene som står bak undersøkelsen:

Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Fagforbundet Teater og Scene, Norske Dramatikeres Forbund, Norsk Filmforbund, Norske Filmregissører, Norsk Sceneinstruktørforening, Virke Produsentforeningen, Norsk teater- og orkesterforening (NTO), Creo – forbundet for kunst og kultur og Norsk Tjenestemannslag.