Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Undersøkelse om seksuell trakassering

Undersøkelse om seksuell trakassering

NSF går sammen med de andre kunstnerorganisasjonene om en felles arbeidsmiljøundersøkelse. Undersøkelsen sendes ut til alle medlemmer.

Høsten 2017 startet en ny epoke. Under #metoo stod kvinne etter kvinne frem og delte sin historie om seksuell trakassering i arbeidslivet. I bransje etter bransje fortalte kvinner (og noen menn) offentligheten om det de hadde opplevd, og under oppropene #nårmusikkenstilner, #stilleforopptak og #nårdansenstopper utdypet enkeltpersoner i kulturlivet sin egen erfaring med seksuell trakassering. Disse modige historiene må vernes om – og resultere i endring!

Seksuell trakassering er et stort arbeidsmiljøproblem, også på kulturfeltet, og derfor for våre medlemmer. #metoo har illustrert at liten åpenhet om problemene skjuler store mørketall og resulterer i lite handlekraft for endring. Flere organisasjoner på musikk-, scene-, TV-, spill- og filmfeltet, har nå gått sammen om å få utført en grundig kartlegging av disse utfordringene.

Utover å avdekke mørketallene vi vet eksisterer, er målet med undersøkelsen å gi både arbeidstaker og arbeidsgiver kunnskap for å kunne igangsette målrettede tiltak. Undersøkelsen vil dessuten gi oss verdifull informasjon om hvordan vi kan hjelpe våre medlemmer med en løsere tilknytning til arbeidslivet, som faller utenfor de ordinære varslings- og ansvarsstrukturene.

Kunstnere og kulturarbeidere er i en særlig sårbar posisjon ettersom omfanget av frilansarbeid og korte oppdrag er stort. Skjeve maktforhold og usikkerhet rundt nye jobbmuligheter gjør det vanskelig å si ifra. Avhengighetsforholdet blir svært tydelig når produkt er direkte knyttet til person. Det å «velge» mellom sitt kunstneriske kall og sine personlige grenser er krevende, kanskje spesielt for unge kunstnere. Det må arbeides langsiktig med utfordringene rundt seksuell trakassering i vår bransje, og vi håper denne undersøkelsen vil bidra i arbeidet.

Det er Fafo som står for gjennomføring av undersøkelsen, og dere vil motta en mail fra dem i løpet av de neste dagene. Vi ber alle medlemmer, om å svare på undersøkelsen, uavhengig av om du selv har opplevd noe eller ikke. Trakassering berører oss alle, og vi må stå sammen om å bekjempe dette alvorlige samfunnsproblemet. Vårt ønske er at kulturlivet skal stå fram som «frontfag» i arbeidet for et ryddig, godt og trygt arbeidsliv fritt for trakassering!

 

Fagforbundet Teater og Scene

Musikernes fellesorganisasjon

Norske Dansekunstnere

Norske Dramatikeres Forbund

Norsk Filmforbund

Norske Filmregissører

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk Teater- og Orkesterforening

Norsk Tjenestemannslag

Virke Produsentforeningen