Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering

Retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering

En rekke organisasjoner har gått sammen om retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering i film-, tv-, spill og scenekunstbransjene.

En av forutsetningene for å bekjempe seksuell trakassering er at vi i fellesskap er enige om hvordan vi skal ha det i vår bransje: Det er nulltoleranse for seksuell trakassering på våre arbeidsplasser. Derfor har en rekke organisasjoner gått sammen og utviklet retningslinjer som skal være kjent for alle som jobber i film-, tv-, spill- og scenekunstbransjene.

Følgende organisasjoner og virksomheter har tilsluttet seg retningslinjene: Danse- og teatersentrum, Dramatikkens Hus, FTTF – Fagforbundet Teater og Scene, Kulturtanken, Musikernes fellesorganisasjon, Norsk filmforbund, Norsk filminstitutt, Norsk Sceneinstruktørforening, Norsk Scenekunstbruk, Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Filmregissører, Norske Scenografer, NTL – Norsk Tjenestemannslag, Skuespiller- og danseralliansen og Virke Produsentforeningen.

Materiell: