Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen

Det kommer stadig ny informasjon om faste eller midlertidige tiltak som skal bøte på tapt inntekt som følge av koronautbruddet og den unntakssituasjonen vi befinner oss i. Mye er fremdeles usikkert og Norsk Skuespillerforbund arbeider fortløpende for å skaffe mer informasjon.

I krisepakken på mandag ble det, som de fleste nå vet, lagt frem en midlertidig løsning som skal sørge for at også selvstendig næringsdrivende får dekket størstedelen av sitt inntektstap. Kort fortalt kan du som selvstendig næringsdrivende få 80 % av næringsinntekten din (inntil 6G) fra dag 17.
Nav har ennå ikke oppdatert informasjon om dette, men du kan holde deg oppdatert her: Informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset  

Det kom også noen særregler som skal sikre dem med lavest inntekt som søker dagpenger på grunn av permittering eller arbeidsløshet som følge av situasjonen knyttet til koronaviruset. Inntektsgrensen senkes til 0,75G (ca. 75 000 kr), slik at flere har krav på dagpenger, og prosentsatsen økes til 80 % av inntektene inntil 3G (ca. 300 000 kr). Inntekter over dette dekkes med 62,4 % inntil 6G.

Det er flere andre tiltak knyttet til omsorgspenger og sykepenger både for selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere, permitteringsperioden for arbeidstakere og utsatte frister for forskuddsskatt mv. De fleste av tiltakene handler om at staten tar over på et tidligere tidspunkt enn normalt, eller at næringsdrivende på andre måter skal få bedre likviditet i en krisesituasjon.

Du kan lese om alle tiltakene her.

Det er uklart hvordan situasjonen vil bli for dem som har inntekt både som arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende.

Norsk Skuespillerforbund arbeider fortløpende for å skaffe mer informasjon og vil orientere dere så snart vi vet mer.

I pressekonferansen på mandag ble det nevnt at det ville komme tiltak for selvstendig næringsdrivende, men også for frilansere. Norsk Skuespillerforbund gjør oppmerksom om at det er uklart hva som legges i begrepet «frilanser» her, men at man mest sannsynlig referer til begrepet slik det er definert i folketrygdloven. Etter Norsk Skuespillerforbunds oppfatning er ikke definisjonen i folketrygdloven i samsvar med hvordan begrepet brukes blant våre medlemmer og i befolkningen ellers. Derfor – for å unngå misforståelser – oppfordrer vi dere til å unngå bruken av ordet «frilanser» i møte med NAV og andreoffentlige instanser. Forsøk heller å beskrive deres konkrete arbeidssituasjon med andre ord (f.eks. «jeg er ofte midlertidig ansatt med lønn og feriepenger» eller «jeg har ofte oppdrag og sender faktura» eller på tilsvarende måte).

Tirsdag denne uken meldte VG at regjeringen åpner for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving. Les mer her.

Norsk skuespillerforbund er også rammet og alle våre ansatte er for tiden underlagt karantene eller isolasjon, men vi forsøker å hjelpe våre medlemmer etter beste evne fra våre hjemmekontorer. Ta kontakt med oss dersom du har et konkret spørsmål – så skal vi forsøke å hjelpe deg så godt vi kan.