Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Nulltoleranse for seksuell trakassering

Nulltoleranse for seksuell trakassering

Bransjeorganisasjonene på filmfeltet møttes i dag for å diskutere hvordan vi sammen kan bekjempe seksuell trakassering.

Norske Dramatikeres Forbund, Norsk Skuespillerforbund, Virke Produsentforeningen, Norske Filmregissører og Norsk filmforbund har i dag drøftet hvordan vi som representantene for det organiserte arbeidslivet i film-, TV- og spillbransjen kan bidra til å forebygge seksuell trakassering i bransjen. 

Selv om hvert tilfelle av seksuell trakassering er et tilfelle for mye, så har de siste ukene dessverre vist at seksuell trakassering er ganske utbredt i vår bransje. Og det må ta slutt!

Når man jobber som skuespiller på en film eller tv-serie er man ofte ansatt i en ganske kort periode. I tillegg er man ofte bare på opptak på enkelte dager i denne korte perioden. Det er derfor særlig viktig for vår yrkesgruppe at vi sier fra med en gang vi opplever å bli utsatt for seksuell trakassering.

I tillegg opplever vi at skuespillere er særlig utsatt i rekrutteringssituasjonen.

Som skuespiller, organisert i Norsk Skuespillerforbund eller ei, er man alltid velkommen til å kontakte oss og fortelle hva man har blitt utsatt for. Vi skal understreke at vi behandler alle henvendelser fortrolig og med full diskresjon.

Enige om tiltak

Bransjeorganisasjonene har på dagens møte blitt enige om retningslinjer som skal bidra til å stoppe seksuell trakassering. Du kan lese retningslinjene her.

Men dette tiltaket er ikke nok. Derfor er organisasjonene også enige om følgende tiltak som skal bidra til den videre bekjempelse av seksuell trakassering i bransjen:

  • Igangsettelse av arbeidet med å utvikle yrkesetiske retningslinjer for de som jobber i bransjen. Retningslinjene vil omgående legges ut på organisasjonenes hjemmesider og sendes ut til alle medlemmer.
  • Videreutvikle dialogen med utdanningsinstitusjonene til et program på alle institusjonene for å bekjempe seksuell trakassering, et program som skal rette seg mot både lærere og studenter.
  • Igangsettelse av en spørreundersøkelse som skal gi oss kunnskap og innsikt i hvordan vi skal innrette vårt videre arbeid for å bekjempe seksuell trakassering.

– Seksuell trakassering i vår bransje er et problem som ikke stopper av seg selv i dag eller i morgen – men noe vi må holde sterkt fokus på og noe som vi må jobbe kontinuerlig med å bekjempe, sier Knut Alfsen, styreleder i Norsk Skuespillerforbund.