Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
«Blodtur» og «Home for Christmas»

«Blodtur» og «Home for Christmas»

Norsk Skuespillerforbund har inngått avtale om visningsrettigheter for produksjonene «Blodtur» og «Home for Christmas». Begge skal vises på Netflix.

Produksjonene «Blodtur» («Bloodride») og «Home for Christmas» produseres for Netflix av henholdsvis Monster Scripted og The Oslo Company. Felles for begge produksjonene er at de følger gjeldende tariffavtale for tv-drama, bortsett fra spørsmålet om overdragelse av – og betaling for – visningsrettigheter.

 – Avtalene vi har inngått skal sikre at skuespillerne mottar rimelig vederlag for utnyttelse av rettighetene til de to drama-seriene. Partene er enige om at avtalen med Netflix om rimelig vederlag for rettigheter ikke skal brukes i – eller på annen måte påvirke – individuelle lønnsforhandlinger mellom skuespiller og produsent, sier Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

Vi oppfordrer skuespillere til å ta kontakt med generalsekretær Anders Bredmose på e-post anders(at)skuespillerforbund.no for gjennomgang av kontrakter og svar på eventuelle spørsmål.