Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Aktuelt

Her finner du artikler om saker Norsk Skuespillerforbund jobber med, sortert etter publiseringsdato.

Veileder for covid-19 sikker gjennomføring av musikk- og sceneproduksjon

Sammen med flere andre organisasjoner på musikk- og scenekunstfeltet har NSF utarbeidet en veileder for Covid-19-sikker gjennomføring av musikk- og sceneproduksjon.

Les mer »

Kulturministeren har lyttet til bransjens råd

Forslaget om å overføre et større ansvar for finansieringen av kulturområdet til fylkeskommunene i forbindelse med regionreformen, ble skrinlagt av regjeringen i dag.

Les mer »

Retningslinjer for koronasikker produksjon

Sammen med en rekke andre organisasjoner på filmfeltet har Norsk Skuespillerforbund utarbeidet retningslinjer og en veileder for sikker gjennomføring av audiovisuelle produksjoner.

Les mer »

Ny midlertidig forskrift om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Torsdag 9. april trer en ny forskrift om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19, i kraft.

Les mer »

Om virkningene av avlysninger, kanselleringer mv. av tv- og filmproduksjoner under koronakrisen

Er din jobb på en film- eller tv-produksjon rammet av Korona? Se her for virkningene av avlysninger og kanselleringer mv. av tv- og filmproduksjoner under koronakrisen.

Les mer »

NSF kritisk til permitteringer

Norsk Skuespillerforbund er kritisk til hvordan flere av de offentlig støttede teatrene har gått til permittering av skuespillere i forbindelse med koronakrisen. NSF mener både grunnlaget for permitteringene og drøftingene med de tillitsvalgte flere steder har vært mangelfull.

Les mer »

Mental helse og korona

Norsk Skuespillerforbund anbefaler Mental Helse sine telefon- og nettjenester til alle som trenger noen å prate med.

Les mer »

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen

Det kommer stadig ny informasjon om faste eller midlertidige tiltak som skal bøte på tapt inntekt som følge av koronautbruddet og den unntakssituasjonen vi befinner oss i. Mye er fremdeles usikkert og Norsk Skuespillerforbund arbeider fortløpende for å skaffe mer informasjon.

Les mer »

– Lite som kommer kunstnerne til gode

Regjeringens tiltak for å begrense de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet, som ble lagt frem i dag, inneholder lite som vil komme skuespillere og kunstnere til gode.

Les mer »

Koronavirusets innvirkning på arbeidsforhold/oppdrag

Informasjon til våre medlemmer om koronasituasjonen.

Les mer »

NSF kan nås på mobil og e-post

På grunn av den nåværende situasjonen ifm. koronaviruset, vil ikke NSF-kontoret være bemannet til enhver tid. Vi er tilgjengelige på mobiltelefon og e-post.

Les mer »

Store konsekvenser for skuespillere

Norsk Skuespillerforbund (NSF) har stor forståelse for at teaterforestillinger og andre kulturarrangement avlyses for å redusere smittespredningen. Samtidig rammer dette skuespillere særlig hardt økonomisk. NSF oppfordrer nå regjeringen til å iverksette strakstiltak for næringsdrivende kunstnere.

Les mer »

Kunstnerforsikringen

Kunstnerforsikringens rådgivningstjeneste er tilgjengelig både på telefon og e-post, og har lagt ut oppdatert info om koronautbruddet på nettsidene sine.

Les mer »

Berlinleiligheten og Spaniahuset - ledige uker i 2020!

Ut på tur? Her ser du når Berlinleiligheten og Spaniahuset er ledige.

Utleie »

Har du blitt utsatt for seksuell trakassering?

Skuespillere som har blitt utsatt for seksuell trakassering er velkomne til å ta kontakt med NSF. Vi behandler alle henvendelser fortrolig og med full diskresjon.

Kontakt oss »

Meld adresseendring

Har du flyttet i det siste? Husk å si ifra om adresseendring til oss.

Adresseendring »

Nye medarbeidere i Norsk Skuespillerforbund

Helle Løkken Gilje, Eskil Korneliussen og Kirsten Vikesland Mæhle er ansatt i administrasjonen i NSF.

Les mer »

Scenekortet er her

Scenekortet 2019/2020 er nå tilgjengelig for medlemmer som har betalt kontingent. Scenekortet blir distribuert digitalt.

Scenekortet 2019/2020 »

«WILDERNESS»

Norsk Skuespillerforbund inngår avtale om visningsrettigheter for produksjonen «Wilderness» («Utmark») som skal vises på HBO.

Les mer »

Trenger du reiseforsikring?

Som medlem av Norsk Skuespillerforbund får du tilbud om rimelig reiseforsikring gjennom Kunstnerforsikringen. Reiseforsikringen dekker deg både på ferie- og jobbreiser.

Kunstnerforsikringen »

Nye æresmedlemmer

Norsk Skuespillerforbund utnevner Kari-Ann Grønsund, Hallbjørn Rønning og Morten Røhrt til æresmedlemmer.

Æresmedlemmer »

Har du blitt kontaktet av Feelgood angående produksjonen «Store barn»? Da vil vi gjerne snakke med deg.

Les mer »

«Blodtur» og «Home for Christmas»

Norsk Skuespillerforbund har inngått avtale om visningsrettigheter for produksjonene «Blodtur» og «Home for Christmas». Begge skal vises på Netflix.

Les mer »

Nasjonal dugnad mot netthat

Netthat har utviklet seg til å bli et demokratisk problem som preger stadig større deler av samfunnsdebatten. Nå har organisasjonslivet i Norge fått nok av å bli utsatt for trakassering, hat og trusler. Tirsdag 28. mai deltar Norsk Skuespillerforbund og over 35 organisasjoner på tidenes første Rusken på nett-aksjon for å få bukt med søpla i kommentarfeltene.

Les mer »

Retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering

En rekke organisasjoner har gått sammen om retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering i film-, tv-, spill og scenekunstbransjene.

Les mer »

Viktig seier for rettighetshavere

EU-parlamentet har vedtatt nytt opphavsrettsdirektiv. Det er en viktig seier for rettighetshavere.

Les mer »

Enige om «Ragnarok»

Norsk Skuespillerforbund og SAM Productions er enige om en avtale om visningsrettigheter for produksjonen «Ragnarok» for Netflix.

Les mer »

Har du blitt kontaktet av Monster angående Netflix-produksjonen «Blodtur»? Da vil vi gjerne snakke med deg.

Les mer »

Unge, midlertidig ansatte mest utsatt for seksuell trakassering

En ny rapport om seksuell trakassering i film- og scenekunstbransjen er klar. Den viser at 32 prosent har vært utsatt for seksuell trakassering i sin karriere. Unge, midlertidig ansatte skuespillere og musikere er mest utsatt.

Seksuell trakassering »

Dansk Skuespillerforbund krever at strømmetjenestene også skal betale for rettigheter. NSF er solidariske med våre danske kolleger. Ta kontakt med Norsk Skuespillerforbund eller Dansk Skuespillerforbund hvis dere får tilbud om jobb på en dansk produksjon for en strømmetjeneste.

Rettigheter »

Undersøkelse om seksuell trakassering

NSF går sammen med de andre kunstnerorganisasjonene om en felles arbeidsmiljøundersøkelse. Undersøkelsen sendes ut til alle medlemmer.

Les mer »

Felles uttalelse mot seksuell trakassering

Denne uka har de nordiske skuespillerfagforeningene vært samlet i Helsingfors. Seksuell trakassering er et av temaene de har tatt opp.

Uttalelse »

Nulltoleranse for seksuell trakassering

Bransjeorganisasjonene på filmfeltet møttes i dag for å diskutere hvordan vi sammen kan bekjempe seksuell trakassering.

Les mer »

Les Stikkordet på nett

Stikkordet er nå tilgjengelig som nettmagasin, og kan leses både på mobil og nettbrett.

Stikkordet »