Ny rapport om koronakrisens virkninger

Kulturrådets rapport «Koronakrisens virkninger på kultursektoren» foreligger nå, med resultatene fra spørreundersøkelsen Norsk Skuespillerforbunds medlemmer bidro til.

 

Undersøkelsen viser hvordan kunstnerne og bransjen opplever koronakrisen. Resultatene er ikke overraskende, men rapporten er dyster lesning. Vi vet alle godt at koronakrisen har truffet kulturlivet, og kunstnerne hardt. De som er aller hardest rammet er musikere og scenekunstnere, fordi utøvende kunstnere som lever av å fysisk samle publikum mistet mulighetene for å utøve yrket sitt da det ble forbudt og Norge stengte ned fra en dag til den neste.

I undersøkelsen oppgir 89 % av kunstnere innen scenekunst å ha et inntektstap som følge av koronautbruddet, som er det høyeste oppgitte antallet sammenliknet med de andre kunstnergruppene. I et scenario hvor smitteverntiltakene varer ut året, oppgir scenekunstnerne at 58 % av deres forventede inntekt vil gå tapt, gjennomsnittet av dette estimatet er på 45 %.

Scenekunstnerne scorer også høyest på spørsmål om de vurderer å bytte bransje, 23 % svarer ja det på spørsmålet.

Undersøkelsen viser at bare 15 % av norske kunstnere og kulturarbeidere har bedt om offentlig støtte under koronakrisen. Den viser også at mer enn halvparten av de spurte bruker egne, oppsparte midler for å komme seg gjennom krisen, og at mer enn en fjerdedel får økonomiske bidrag fra partner eller familie og venner.

De offentlige tiltakene som har blitt mest benyttet av kunstnerne er utsatt forskuddsskatt for næringsdrivende, og å beholde tilskudd fra Kulturrådet.

Når det gjelder kunstnere som har hatt inntekter de ellers ikke ville ha hatt pga. korona, så er musikere øverst på listen med 22 %, men scenekunstnere følger etter med 17 %. Dette kan være inntekter fra digitale initiativ som strømmede arrangementer.

Les hele rapporten: Koronakrisens virkninger på kultursektoren

Publisert: 24.06.2020
Tekst: Marianne Roland
Sist oppdatert: 24.06.2020
Foto: Kulturrådet

Andre saker

Norsk Skuespillerforbund søker forbundsadvokat/forbundsjurist

Norsk Skuespillerforbund søker etter en forbundsadvokat/forbundsjurist heltid med hovedansvar for bl.a. fagfeltet TV- og film. Dette er en spennende bransje som er i konstant utvikling, og vi står overfor utfordrende oppgaver i tiden fremover som krever nytenkning og pågangsmot. Det er derfor ønskelig at du har noen års erfaring, stor interesse for området og høy […]

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]

WGAs streik går mot slutten

Det er gledelig å se at manusforfatternes streik i USA nå ser ut til å kunne være over, etter 145-dagers varighet. Det som gjenstår er en endelig godkjenning fra fagforeningen og medlemmene, som forventes å skje i løpet av tirsdag 26. – og onsdag 27. september.

Tildeling av midler fra Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet. Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.