Ny rapport om koronakrisens virkninger

Kulturrådets rapport «Koronakrisens virkninger på kultursektoren» foreligger nå, med resultatene fra spørreundersøkelsen Norsk Skuespillerforbunds medlemmer bidro til.

 

Undersøkelsen viser hvordan kunstnerne og bransjen opplever koronakrisen. Resultatene er ikke overraskende, men rapporten er dyster lesning. Vi vet alle godt at koronakrisen har truffet kulturlivet, og kunstnerne hardt. De som er aller hardest rammet er musikere og scenekunstnere, fordi utøvende kunstnere som lever av å fysisk samle publikum mistet mulighetene for å utøve yrket sitt da det ble forbudt og Norge stengte ned fra en dag til den neste.

I undersøkelsen oppgir 89 % av kunstnere innen scenekunst å ha et inntektstap som følge av koronautbruddet, som er det høyeste oppgitte antallet sammenliknet med de andre kunstnergruppene. I et scenario hvor smitteverntiltakene varer ut året, oppgir scenekunstnerne at 58 % av deres forventede inntekt vil gå tapt, gjennomsnittet av dette estimatet er på 45 %.

Scenekunstnerne scorer også høyest på spørsmål om de vurderer å bytte bransje, 23 % svarer ja det på spørsmålet.

Undersøkelsen viser at bare 15 % av norske kunstnere og kulturarbeidere har bedt om offentlig støtte under koronakrisen. Den viser også at mer enn halvparten av de spurte bruker egne, oppsparte midler for å komme seg gjennom krisen, og at mer enn en fjerdedel får økonomiske bidrag fra partner eller familie og venner.

De offentlige tiltakene som har blitt mest benyttet av kunstnerne er utsatt forskuddsskatt for næringsdrivende, og å beholde tilskudd fra Kulturrådet.

Når det gjelder kunstnere som har hatt inntekter de ellers ikke ville ha hatt pga. korona, så er musikere øverst på listen med 22 %, men scenekunstnere følger etter med 17 %. Dette kan være inntekter fra digitale initiativ som strømmede arrangementer.

Les hele rapporten: Koronakrisens virkninger på kultursektoren

Publisert: 24.06.2020
Tekst: Marianne Roland
Sist oppdatert: 24.06.2020
Foto: Kulturrådet

Andre saker

Heddaprisen 2024

Søndag 16. juni ble Heddaprisene delt ut på Oslo Nye Teater. Vi gratulerer samtlige vinnere, og de nominerte.

Scenekunstkollektivet vant Frilansprisen

Scenekunstkollektivet er et ungt tverrfaglig initiativ. De skiller seg ut ved å være et fellesskapsprosjekt med det beundringsverdige tiltaket Teatergym. Juryen berømmer vinneren for deres raushet og faglige nysgjerrighet.