Ny rapport om koronakrisens virkninger

Kulturrådets rapport «Koronakrisens virkninger på kultursektoren» foreligger nå, med resultatene fra spørreundersøkelsen Norsk Skuespillerforbunds medlemmer bidro til.

 

Undersøkelsen viser hvordan kunstnerne og bransjen opplever koronakrisen. Resultatene er ikke overraskende, men rapporten er dyster lesning. Vi vet alle godt at koronakrisen har truffet kulturlivet, og kunstnerne hardt. De som er aller hardest rammet er musikere og scenekunstnere, fordi utøvende kunstnere som lever av å fysisk samle publikum mistet mulighetene for å utøve yrket sitt da det ble forbudt og Norge stengte ned fra en dag til den neste.

I undersøkelsen oppgir 89 % av kunstnere innen scenekunst å ha et inntektstap som følge av koronautbruddet, som er det høyeste oppgitte antallet sammenliknet med de andre kunstnergruppene. I et scenario hvor smitteverntiltakene varer ut året, oppgir scenekunstnerne at 58 % av deres forventede inntekt vil gå tapt, gjennomsnittet av dette estimatet er på 45 %.

Scenekunstnerne scorer også høyest på spørsmål om de vurderer å bytte bransje, 23 % svarer ja det på spørsmålet.

Undersøkelsen viser at bare 15 % av norske kunstnere og kulturarbeidere har bedt om offentlig støtte under koronakrisen. Den viser også at mer enn halvparten av de spurte bruker egne, oppsparte midler for å komme seg gjennom krisen, og at mer enn en fjerdedel får økonomiske bidrag fra partner eller familie og venner.

De offentlige tiltakene som har blitt mest benyttet av kunstnerne er utsatt forskuddsskatt for næringsdrivende, og å beholde tilskudd fra Kulturrådet.

Når det gjelder kunstnere som har hatt inntekter de ellers ikke ville ha hatt pga. korona, så er musikere øverst på listen med 22 %, men scenekunstnere følger etter med 17 %. Dette kan være inntekter fra digitale initiativ som strømmede arrangementer.

Les hele rapporten: Koronakrisens virkninger på kultursektoren

Publisert: 24.06.2020
Tekst: Marianne Roland
Sist oppdatert: 24.06.2020
Foto: Kulturrådet

Andre saker

Netflix utvider samarbeidet med Norsk skuespillerforbund tilsvarende det med Norsk Filmforbund – viktige partnerskap for norsk film- og TV-bransje

Oslo, 10. november 2022 – I dag kunngjør Netflix et utvidet samarbeid med Norsk skuespillerforbund til også å omfatte film. Denne avtalen ligner filmavtalen som Norsk Filmforbund og svenske Fackförbundet Scen & Film (The Swedish Union for Performing Arts and Film) kunngjorde tidligere i år. Det nye rammeverket for film åpner for at skuespillere og […]

Pensjonsordningen på teatrene

Det sendes i disse dager ut informasjon fra institusjonsteatrene om de to parallelle pensjonsordningene som nå er opprettet. Dette er hybridpensjon og innskuddspensjon. Vi oppfordrer alle skuespillerne som jobber på institusjonsteater til å lese dokumentene nøye.

Endring av kontingent

Generalforsamlingen traff den 8. mai 2022 vedtak om at kontingentsatsene til Norsk Skuespillerforbund skulle justeres fra og med 1. januar 2023.