Ny ordning for reise- og studiestipend

Planlegger du å delta på arrangementer, kurs/seminarer, workshops og studieturer med faglig innhold? Da kan du søke Norsk Skuespillerforbunds reise- og studiestipend.

Norsk Skuespillerforbund har i 2024 avsatt kr 300 000,- til reise- og studiestipend.

Medlemmer som har vært aktive i film- og tv-produksjoner kan søke.

Søknadsfrist: 15. mars 2024.
Maksimal søknadssum: kr 30 000,-

Formål: Sikre at NSFs medlemmer kan delta på arrangementer, kurs/seminarer, workshops og studieturer med faglig innhold som er relevant for deres skuespillerarbeid.
Støtten som innvilges skal bidra til å dekke deltakeravgift, reiseutgifter og opphold.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her: 

Reise- og studiestipend

Publisert: 06.02.2024
Tekst: Norsk skuespillerforbund
Sist oppdatert: 06.02.2024
Foto: Erik Odiin/Unsplash

Andre saker

SLÅ RING OM PALESTINSKE SCENEKUNSTNERE

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere ønsker å uttrykke solidaritet med det palestinske folk og våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina, etter fire måneder med krig i Gaza og økende voldsbruk på Vestbredden. Vi er sterkt bekymret for at voldsbruken ikke har avtatt etter at den internasjonale domstolen i Haag innførte hastetiltak på Gazastripen. Som […]

Vi søker jurist

Norsk Skuespillerforbund representerer i dag profesjonelle skuespillere innen ulike områder som teater, film, tv, reklame, voice, dubbing mm. Vi ivaretar hovedsakelig medlemmenes kontraktsrettslige-, arbeidsrettslige- og opphavsrettslige interesser innen de ulike områdene. I tillegg behandler vi også de fleste andre juridiske spørsmål.

Mobiliser for ytringsfrihet

Nominer deg selv, eller noen andre, til et spennende program som ønsker å mobilisere unge mennesker til kampen for ytringsfrihet.

Alternativ kunstnermelding

Torsdag 18.01.2024 la en samlet gruppe kunstnerorganisasjoner frem en alternativ kunstnermelding. Denne kommer som et svar på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» Meld. St. 22 (2022–2023), som ble utgitt høsten 2023.