Ny midlertidig forskrift om kompensasjonsytelse

Torsdag 9. april trer en ny forskrift om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19, i kraft.

 

Den nye forskriften retter seg mot selvstendig næringsdrivende og frilansere som hadde aktiv virksomhet før 1. mars 2020, og som har mistet minimum 0,75 G i personinntekt som følge av utbrudd av covid-19.

Formålet er å kompensere for mistet personinntekt som ikke kan kompenseres gjennom arbeidsinntekt eller andre ordninger (sykepenger, omsorgspenger eller dagpenger).

Det gis en kompensasjon med 80 prosent av mistet personinntekt opp til et tak på 6 G omregnet til årlig beløp, men slik at taket reduseres krone for krone med arbeidsinntekt, dagpenger, omsorgspenger og sykepenger i ytelsesperioden.

Ytelse skal gjelde for inntektsbortfall etter 12. mars, men ettersom de første 16 dagene ikke dekkes, vil første dag man kan få tilbakebetalt ytelse for være 30. mars 2020.

Det er uklart når Nav får på plass tekniske løsninger for søknad og utbetaling av kompensasjonsytelsen, men denne vil altså ha virkning tilbake i tid. Dersom man har rett til andre ytelser som nevnt over, for eksempel dagpenger, bør man søke om dette så tidlig som mulig da disse ytelsen har forrang for kompensasjonsordningen. Dagpenger får dessuten tidligst virkning fra søknadsdato.

Vi gjør oppmerksom på at ordet «frilanser» i lovens forstand avviker fra den måten mange bruker ordet på i dagligtale. Du kan lese om hva som er en frilanser i lovens forstand her

Mer informasjon om forskriften finner du her

 

 

Publisert: 09.04.2020
Tekst: Kirsten Vikesland Mæhle og Anders Bredmose
Sist oppdatert: 25.06.2020
Foto:

Andre saker

Bevar Teatervitenskap ved UiB

Norsk Skuespillerforbund er bekymret for at den foreslåtte nedbemanningen vil få store ringvirkninger for hele det Norske scenekunstfeltet.

Tillitsvalgtseminaret 2023

Helgen 7. og 8. januar var det duket for årets Tillitsvalgtseminar. Vi opplevde en helg fylt med engasjement, nysgjerrighet, gode spørsmål og fin debatt.  «Kjærlighet til kunsten på tvers av ulike organisasjonsmodeller» og «skuespillerens fysiske og psykiske helse», var de overordnede temaene for helgen. Med oss på laget lørdag hadde vi Jørgen Knudsen, Andreas Wiese […]

Ny daglig leder i Norsk skuespillerforbund

Nina Tveit startet i jobben som ny daglig leder i Norsk skuespillerforbund, mandag 2. januar. Ønsker du å bli litt bedre kjent med henne, og ikke har rukket å lese siste utgave av vårt medlemsblad Stikkordet, har vi klippet ut et lite utdrag her. Hvilken jobb kommer du fra? Jeg kommer fra jobben som daglig […]