Ny juridisk rådgiver i Norsk Skuespillerforbund

Kristine Sollid Olthuis er ansatt som juridisk rådgiver i administrasjonen. Hun begynte i jobben 4. januar og har teatersektoren som sitt ansvarsområde. Bli bedre kjent med Kristine her.

 

Kristine har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har jobbet i Juristforbundet og i Jussbuss med arbeidsrett. Nå er hun klar for å hjelpe medlemmene i Norsk Skuespillerforbund.

– Jeg gleder meg til å jobbe for å sikre gode arbeidsvilkår for skuespillere. Mitt inntrykk er at skuespillere flest virkelig elsker jobben sin, men man må likevel betale regninger og man trenger fritid for å ta vare på familie og venner, sier Kristine.

God oversikt over feltet

I ukene Kristine har jobbet i Norsk Skuespillerforbund, har det meste av arbeidet foregått hjemmefra på grunn av koronasituasjonen. Hun har likevel rukket å få god oversikt over feltet.

– Kristine har i løpet av de få ukene hun har arbeidet for NSF allerede vist at hun innfrir de høye forventningene vi fikk til henne i ansettelsesprosessen. Hun setter seg raskt inn i komplekse spørsmål og er hyggelig å samarbeide med, sier Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

– Så langt har jeg lært mye, og det har vært veldig spennende. Kulturfeltet er sammensatt og skuespillere har mange ulike arbeidshverdager. Det er interessant å få et innblikk i problemstillingene skuespilleren møter og å kunne bistå med veiledning i juss og avtaler, sier Kristine.

Viktig med veiledning av medlemmer

– Jeg mener NSFs viktigste oppgave er å jobbe for gode arbeidsvilkår for skuespillere. Forbundet må fremme skuespillerens interesser politisk, vi må jobbe for godt samarbeid og gode avtaler med arbeidsgiverne og vi må gi veiledning til enkeltmedlemmer slik at de i størst mulig grad kan sikre sine interesser, sier hun.

Kristine Sollid Olthuis, Eirin Aavik og generalsekretær Anders Bredmose utgjør juridisk avdeling i administrasjonen i Norsk Skuespillerforbund. Jobben som juridisk rådgiver består i å veilede medlemmer i arbeidslivsrelaterte spørsmål, om tariffavtaler, kontrakter, arbeidstid og andre ting medlemmene lurer på. Eirin har ansvaret for filmområdet, og Kristine skal jobbe med teatersektoren. Kontakten med medlemmene er noe hun setter pris på:

– Det morsomste med jobben er å få snakke med så utrolig mange forskjellige mennesker. Ingen dager er like, men en fellesnevner er at jeg får snakke med hyggelige medlemmer med gode spørsmål, avslutter Kristine.

 

Slik kommer du i kontakt med Kristine:

E-post: kristine@skuespillerforbund.no

Telefon: 21 02 71 95

 

Publisert: 26.01.2022
Tekst: Mari Thune Husvik
Sist oppdatert: 26.01.2022
Foto: Line Willersrud

Andre saker

Æresmedlemmer 2023

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i år 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Forbundets første æresmedlem var Bjørn Bjørnson, Nationaltheatrets første sjef. Siden da har mange store scenepersonligheter blitt tildelt prisen, som Johanne Dybwad, Peer Aabel, Wenche Foss og Liv Ullman, og mer […]

Kunstnerforsikringen

Den 19. oktober arrangerte Kunstnerforsikringen og Norsk Skuespillerforbund et webinar. Gjennom Kunstnerforsikringen kan du som medlem i Norsk Skuespillerforbund få et gunstig tilbud på forsikringer.

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]