Ny forbundsleder på plass

Per Emil Grimstad er på plass i Dronningens gate som forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund. Han ble valgt under generalforsamlingen i mai, og er nå klar til å starte i sin nye stilling.

 

Anne Kokkinn har vært fungerende forbundsleder i perioden mellom Knut Alfsen og Per Emil Grimstad, og går nå tilbake til vervet som nestleder.

Per Emil gleder seg til å ta fatt på det viktige arbeidet som forbundsleder i NSF.

– Nå gleder jeg meg til å samarbeide med alle de dyktige medarbeiderne vi har i administrasjonen til Skuespillerforbundet. Jeg ønsker det skal være lav terskel for medlemmer å ta kontakt med meg og de andre som jobber i forbundet. Jeg vil oppfordre medlemmer til å komme til oss med både smått og stort; Ta kontakt for å slå av en prat. På den måten kan vi bli best kjent med medlemmenes arbeidshverdag og utfordringer vi som fagforening må ta tak i og sette på dagsorden.

Publisert: 22.08.2023
Tekst: NSF
Sist oppdatert: 21.09.2023
Foto: NSF

Andre saker

SLÅ RING OM PALESTINSKE SCENEKUNSTNERE

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere ønsker å uttrykke solidaritet med det palestinske folk og våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina, etter fire måneder med krig i Gaza og økende voldsbruk på Vestbredden. Vi er sterkt bekymret for at voldsbruken ikke har avtatt etter at den internasjonale domstolen i Haag innførte hastetiltak på Gazastripen. Som […]

Vi søker jurist

Norsk Skuespillerforbund representerer i dag profesjonelle skuespillere innen ulike områder som teater, film, tv, reklame, voice, dubbing mm. Vi ivaretar hovedsakelig medlemmenes kontraktsrettslige-, arbeidsrettslige- og opphavsrettslige interesser innen de ulike områdene. I tillegg behandler vi også de fleste andre juridiske spørsmål.

Ny ordning for reise- og studiestipend

Planlegger du å delta på arrangementer, kurs/seminarer, workshops og studieturer med faglig innhold? Da kan du søke Norsk Skuespillerforbunds reise- og studiestipend.

Mobiliser for ytringsfrihet

Nominer deg selv, eller noen andre, til et spennende program som ønsker å mobilisere unge mennesker til kampen for ytringsfrihet.

Alternativ kunstnermelding

Torsdag 18.01.2024 la en samlet gruppe kunstnerorganisasjoner frem en alternativ kunstnermelding. Denne kommer som et svar på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» Meld. St. 22 (2022–2023), som ble utgitt høsten 2023.