Ny forbundsleder på plass

Per Emil Grimstad er på plass i Dronningens gate som forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund. Han ble valgt under generalforsamlingen i mai, og er nå klar til å starte i sin nye stilling.

 

Anne Kokkinn har vært fungerende forbundsleder i perioden mellom Knut Alfsen og Per Emil Grimstad, og går nå tilbake til vervet som nestleder.

Per Emil gleder seg til å ta fatt på det viktige arbeidet som forbundsleder i NSF.

– Nå gleder jeg meg til å samarbeide med alle de dyktige medarbeiderne vi har i administrasjonen til Skuespillerforbundet. Jeg ønsker det skal være lav terskel for medlemmer å ta kontakt med meg og de andre som jobber i forbundet. Jeg vil oppfordre medlemmer til å komme til oss med både smått og stort; Ta kontakt for å slå av en prat. På den måten kan vi bli best kjent med medlemmenes arbeidshverdag og utfordringer vi som fagforening må ta tak i og sette på dagsorden.

Publisert: 22.08.2023
Tekst: NSF
Sist oppdatert: 21.09.2023
Foto: NSF

Andre saker

Norsk Skuespillerforbund søker forbundsadvokat/forbundsjurist

Norsk Skuespillerforbund søker etter en forbundsadvokat/forbundsjurist heltid med hovedansvar for bl.a. fagfeltet TV- og film. Dette er en spennende bransje som er i konstant utvikling, og vi står overfor utfordrende oppgaver i tiden fremover som krever nytenkning og pågangsmot. Det er derfor ønskelig at du har noen års erfaring, stor interesse for området og høy […]

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]

WGAs streik går mot slutten

Det er gledelig å se at manusforfatternes streik i USA nå ser ut til å kunne være over, etter 145-dagers varighet. Det som gjenstår er en endelig godkjenning fra fagforeningen og medlemmene, som forventes å skje i løpet av tirsdag 26. – og onsdag 27. september.

Tildeling av midler fra Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet. Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.