Ny fagsjef for jus og forhandlinger

1. november kunne Norsk Skuespillerforbund ønske Anders Bredmose velkommen tilbake i en ny og spennende rolle i forbundet, denne gangen som fagsjef for jus og forhandlinger.

Det er nå litt over ett år siden åremålet hans som generalsekretær i Norsk Skuespillerforbund løp ut, og Nina Tveit tiltrådde rollen som daglig leder. Det at Anders nå er tilbake, med sin inngående kjennskap til Norsk Skuespillerforbund og brede juridiske kompetanse, gjør at vi føler oss godt rustet til å møte utfordringer som venter. Anders vil være en viktig ressurs i det strategiske arbeidet fremover. Sammen skal vi fortsette vårt arbeid med å skape gode og forutsigbare avtaler, sikre medlemmene rimelig vederlag for deres arbeidsinnsats, og ikke minst fortsette å arbeide med opphavsrettigheter. Velkommen tilbake Anders!

Publisert: 02.11.2023
Tekst: NSF
Sist oppdatert: 08.11.2023
Foto: Lars Opstad

Andre saker

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Oslo Nye Teater er reddet!

Fagforbundet Teater og Scene, NTL, Creo og Norsk Skuespillerforbund har i lang tid jobbet hardt for å sikre Oslo Nye Teaters framtid. Etter mye politisk arbeid fra vår side ble det i dag klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.   – Vi er lettet over at medlemmene våre […]