Ny fagsjef for jus og forhandlinger

1. november kunne Norsk Skuespillerforbund ønske Anders Bredmose velkommen tilbake i en ny og spennende rolle i forbundet, denne gangen som fagsjef for jus og forhandlinger.

Det er nå litt over ett år siden åremålet hans som generalsekretær i Norsk Skuespillerforbund løp ut, og Nina Tveit tiltrådde rollen som daglig leder. Det at Anders nå er tilbake, med sin inngående kjennskap til Norsk Skuespillerforbund og brede juridiske kompetanse, gjør at vi føler oss godt rustet til å møte utfordringer som venter. Anders vil være en viktig ressurs i det strategiske arbeidet fremover. Sammen skal vi fortsette vårt arbeid med å skape gode og forutsigbare avtaler, sikre medlemmene rimelig vederlag for deres arbeidsinnsats, og ikke minst fortsette å arbeide med opphavsrettigheter. Velkommen tilbake Anders!

Publisert: 02.11.2023
Tekst: NSF
Sist oppdatert: 08.11.2023
Foto: Lars Opstad

Andre saker

Æresmedlemmer 2023

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i år 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Forbundets første æresmedlem var Bjørn Bjørnson, Nationaltheatrets første sjef. Siden da har mange store scenepersonligheter blitt tildelt prisen, som Johanne Dybwad, Peer Aabel, Wenche Foss og Liv Ullman, og mer […]

Kunstnerforsikringen

Den 19. oktober arrangerte Kunstnerforsikringen og Norsk Skuespillerforbund et webinar. Gjennom Kunstnerforsikringen kan du som medlem i Norsk Skuespillerforbund få et gunstig tilbud på forsikringer.

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]