Ny daglig leder i Norsk skuespillerforbund

Nina Tveit startet i jobben som ny daglig leder i Norsk skuespillerforbund, mandag 2. januar. Ønsker du å bli litt bedre kjent med henne, og ikke har rukket å lese siste utgave av vårt medlemsblad Stikkordet, har vi klippet ut et lite utdrag her.

Hvilken jobb kommer du fra?

Jeg kommer fra jobben som daglig leder i Bjørndal Frivilligsentral, hvor jeg i 13 år har hatt gleden av å jobbe med utvikling av eget nærmiljø. Sammen med en fantastisk gjeng av frivillige og samarbeidspartnere har vi fått det lokale aktivitetsnivået til å blomstre. Prosjektene har rommet alt fra sosiale arrangementer som sommerfestivaler og konserter, til dialogmøter med politikere, etablering av et nytt aktivitetshus og gjennomføring av et mangfold av prosjekter for å styrke ungdomsengasjementet. Jeg har også hatt gleden av bygge opp gode samarbeidsnettverk for daglig ledere innen Frivilligsentralene, både i Oslo og nasjonalt. Møteplasser med deling av kunnskap, erfaringer og gode ideer har vært fantastisk lærerikt og berikende.

Kan du fortelle om din bakgrunn?

Jeg har jobbet bredt innen frivillighetsfeltet, men hatt en forkjærlighet for alt som rører seg innen kunst- og kultursektoren. Kunstinteressen førte meg gjennom en mastergrad i «Kunsthistorie, arkeologi og konservering» og til, at jeg var så heldig, å jobbe for BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) i noen år. I senere tid har jeg også tatt videreutdanning innen prosjektledelse på BI. Dette gav meg trygghet til å påta meg ansvar for større prosjekter.

Hvorfor ønsker du å jobbe for skuespillere?

Å få muligheten til å jobbe med en kreativ gjeng skuespillere som byr på seg selv hver dag, og som gir folk i hele Norge utrolige opplevelser, blir kjempegøy. Dette er virkelig en kunstnergruppe som fortjener en dyktig interesseorganisasjon, og som kjemper for at de skal ha et godt arbeidsmiljø, konkurransedyktig lønn og god beskyttelse av deres kunstneriske bidrag.

Publisert: 13.01.2023
Tekst: Andrea Therese Fostervold og Helle Løkken Gilje
Sist oppdatert: 13.01.2023
Foto: Privat

Andre saker

Æresmedlemmer 2023

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i år 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Forbundets første æresmedlem var Bjørn Bjørnson, Nationaltheatrets første sjef. Siden da har mange store scenepersonligheter blitt tildelt prisen, som Johanne Dybwad, Peer Aabel, Wenche Foss og Liv Ullman, og mer […]

Kunstnerforsikringen

Den 19. oktober arrangerte Kunstnerforsikringen og Norsk Skuespillerforbund et webinar. Gjennom Kunstnerforsikringen kan du som medlem i Norsk Skuespillerforbund få et gunstig tilbud på forsikringer.

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]