Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Skuespiller- og danseralliansen

Skuespiller- og danseralliansen

Skuespiller- og danseralliansen AS er arbeidsgiveren som tilrettelegger for bærekraftige kunstnerkarrierer. Alliansen ansetter et antall frilansskuespillere og -dansere i perioder mellom oppdrag hos andre arbeids-/oppdragsgivere.

Skuespiller- og danseralliansen AS ble etablert i 2012 av Norsk Skuespillerforbund (NSF), Norske Dansekunstnere (NoDa) og Norsk teater- og orkesterforening (NTO).  (Mer informasjon om bakgrunnen for etableringen finner du her her.)
Etter å ha vært et prøveprosjekt i redusert omfang i perioden 2013–2015, er alliansen fra 2016 en varig virksomhet med tilskudd fra Kulturdepartementet. 

Formål:

Alliansen retter seg mot dansere og skuespillere som arbeider i midlertidige ansettelser/engasjementer og skal tilrettelegge for til at disse kan utvikle bærekraftige profesjonelle karrierer i et arbeidsmarked med få faste ansettelser. Alliansen skal sikre de tilsatte skuespillerne og danserne rettigheter og inntekter mellom eksterne tilsettingsforhold, samt legge til rette for ekstern sysselsetting og arbeide for kompetanseoppbygging og kunnskap om scenekunstens vilkår.

Hva innebærer det å bli ansatt i alliansen?

Bare søkere med lang yrkesaktivitet og høy kunstnerisk aktivitet kan få ansettelse. Ansettelse skjer etter tidskonto, og det kreves at kunstnerne har eksterne oppdrag for å opprettholde sin ansettelse i alliansen. Når man får arbeid utenfor alliansen søker man permisjon fra ansettelsen i alliansen. Slik vil man få en mer kontinuerlig opptjening av sosiale rettigheter på linje med andre arbeidstakere, samtidig som man øker sin kunstneriske kompetanse og sitt potensiale for nye jobber innen sitt yrke. 

De ansatte kunstnerne opptjener lønn og sosiale rettigheter når de er ansatt av alliansen. I disse periodene har kunstnerne arbeidsplikt i alliansen. De skal delta på kurs, være mentor for yngre kollegaer og delta i andre kompetanseutviklende tilbud, og dermed kunne konsentrere seg om faglig og kunstnerisk utvikling også i periodene mellom ansettelser/oppdrag. Alliansen  samarbeider med bl.a. PRODA profesjonell dansetrening og Norsk skuespillersenter om kurs- og kompetanseutviklende tilbud.

Ansatte:

Alliansen har per 2018 82 ansatte skuespillere og dansere. Se https://skuda.no/kunstnerkatalogen for en oversikt over ansatte kunstnere p.t.
Tone Øvrebø Johannessen er daglig leder og Nina Bjørnebye Kirkhusmo og Rudi Skotheim Jensen er fagkonsulenter.

Hvordan søke om ansettelse?

Alliansen retter seg mot dansere og skuespillere som arbeider i midlertidige ansettelser/engasjementer. Kun søkere med lang yrkesaktivitet og som oppfyller samtlige kriterier vil få tilbud om ansettelse. 
Du vil finne de gjeldende ansettelseskriteriene og søknadsfrister på alliansens nettsider: https://skuda.no/ansettelse-i-alliansen

Kontaktinfo:

Skuespiller- og danseralliansen
E-post: post(at)skuda.no
Telefon: +47 22 46 15 35
Adresse: Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Webside: skuda.no