Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Scenekunst.no

Scenekunst.no

Scenekunst.no er en nettavis og et debattforum for scenekunstfeltet i Norge.

Nettstedet Scenekunst.no  skal speile mangfoldet og bredden i scenekunstfeltet gjennom omtale av aktuelle saker og begivenheter i det profesjonelle scenekunstfeltet, både kunstnerisk og politisk.  Ansvarlig redaktør står for den daglige driften, i samarbeid med et redaksjonsråd og tilknyttede frilansjournalister. Redaktørplakaten legges til grunn.

Nettavisen Scenekunst.no gikk fra å være organisert som en forening til å bli stiftet som et aksjeselskap den 27. august 2015. Det nye selskapet ble stiftet av fire bransjeorganisasjoner som også var blant eierne i foreningen Scenekunst.no*: Danse- og teatersentrum, Norsk skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening.

Selskapets virksomhet består å drive nettavisen Scenekunst.no. Redaktør er Julie Rongved Amundsen.

Oppføringer i premierelista

Selvstendige produksjonsenheter kan få tilgang til premiereliste på scenekunst.no ved å sende en e-post til redaktøren. NB! Tilgangen du får, skal også kunne brukes senere, så velg en varig e-postadresse for produksjonsenheten. Premierer ved NTOs medlemsteatre skal legges inn av teatret.

Kontaktadresse til redaktør finner du nederst på http://www.scenekunst.no