Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Rettighetsalliansen

Rettighetsalliansen

Norsk Skuespillerforbund er medlem i Rettighetsalliansen – en forening som skal hjelpe rettighetshavere med å redusere omfang av ulovlig bruk av opphavsrettsbeskyttede verk.

Det er en forutsetning for fornyelse, mangfold og verdiskapning innenfor de kreative bransjene at tilgjengeliggjøring av musikk, film, bøker og andre opphavsrettsbeskyttede verk skjer på lovlig vis. 

Rettighetsalliansen (RA) er en forening for organisasjoner hvis medlemmer livnærer seg av å skape eller formidle opphavsrettsbeskyttede verk, prestasjoner og frembringelser. RAs formål er å hjelpe rettighetshavere med å redusere omfang av ulovlig rettighetsutnyttelse. 

RA skal påvirke politikere og allmennheten, informere om skadevirkninger av opphavsrettskrenkelser og bidra til at rettighetshavere kan stoppe slike krenkelser.

Rettighetsalliansen kan du lese mer om her:

ra-norge.no