Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Norsk Skuespillersenter

Norsk Skuespillersenter

Norsk Skuespillersenter er et kompetansesenter for faglig utvikling for profesjonelle skuespillere over hele landet.

Norsk Skuespillersenter tilbyr subsidierte kurs, workshops, seminarer, debatter og idéutvikling. Skuespillersenteret skal også bidra til tverrfaglig samarbeid mellom kunstnere og kunstorganisasjoner fra kunstformer og miljøer innen scenekunst, film, dans, visuell kunst og musikk.

Les om alle kommende aktiviteter i programmet.

Ønsker du å få månedlige nyheter om våre kurs og arrangementer? Meld deg på nyhetsbrevet, eller følg Norsk Skuespillersenter på Facebook.

HISTORIKK

Senteret ble initiert av Norsk Skuespillerforbund, og ble drevet på frivillig basis i en årrekke. Fra 2001 ble Norsk Skuespillersenter en egen stiftelse. I 2006 kom de med på statsbudsjettet for kunne tilby subsidiert etterutdanning og kompetanseheving. Skuespillersenteret har som mål å være et ressurssenter for skuespillere over hele landet.

KURS FOR PROFESJONELLE SKUESPILLERE – OG ANDRE FILM- OG SCENEKUNSTNERE

Kursene er alltid åpne for profesjonelle skuespillere, uavhengig av medlemskap i Norsk Skuespillerforbund. Enkelte av våre tilbud er også tverrfaglige og åpne for deltakere fra andre deler av kunst- og kulturbransjen, f.eks. regissører, dramatikere, dansere eller musikere. I noen tilfeller er arrangementene våre også åpne for studenter og andre kulturarbeidere.

Alle tilbud er kraftig subsidiert, blant annet med støtte fra Kulturdepartementet og Norsk Skuespillerforbund (NSF). Tilsvarende tilbud uten subsidier vil som regel koste deltakerne fra det dobbelte til det femdobbelte, enkelte ganger enda mer.

NSFs medlemmer får ytterligere rabatt på kursavgiftene, som en motytelse for den støtten forbundet bidrar med til senteret. 

I tillegg til samarbeid med Norsk Skuespillerforbund, samarbeider Norsk Skuespillersenter også fast med Skuespiller- og danseralliansen.