NSF kritisk til permitteringer

Norsk Skuespillerforbund er kritisk til hvordan flere av de offentlig støttede teatrene har gått til permittering av skuespillere i forbindelse med koronakrisen. NSF mener både grunnlaget for permitteringene og drøftingene med de tillitsvalgte flere steder har vært mangelfull.

Flere offentlig støttede teater har gått til permitteringer. NSF har forståelse for den spesielle situasjonen hele kulturfeltet står i, og at teatrene må gjøre en selvstendig vurdering av situasjonen.

– Vi mener likevel at permitteringene i stor grad kommer for tidlig. Det er ikke tilstrekkelig at inntekter bortfaller så lenge arbeidsgiver har økonomiske ressurser til å komme seg gjennom en kritisk periode. De fleste inntektene til de store teatrene kommer fremdeles fra offentlige midler og samtidig har teatrene blitt garantert at bevilgningene for 2020 opprettholdes, sier forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen.

NSF er opptatt av at teatrene ikke må skyve ansvaret over på et Nav som allerede er overbelastet. Da kan køen bli lengre og risikoen større for at både teatrets ansatte og andre arbeidssøkende må vente lengre på sine utbetalinger. Vi forventer derfor at de offentlig støttede teatrene som permitterer sine ansatte, tar sitt samfunnsansvar og forskutterer både permitteringslønn og dagpenger.

Alfsen understreker også at det skal gjennomføres drøftinger med de ansattes tillitsvalgte. Et sentralt punkt i slike drøftinger er om samtlige arbeidsoppgaver er falt bort. På et teater vil det være mange arbeidsoppgaver knyttet til framtidige forestillinger, og alternative formidlingsarenaer for dagens forestillinger og nye prosjekter, som kan trekkes inn i drøftingene.

– Vi registrerer at flere av teatrene som har behandlet spørsmålet om permitteringer i svært liten grad har lagt vekt på mulige arbeidsoppgaver. Enkelte teater har etter vårt syn heller ikke hatt reelle drøftinger med sine tillitsvalgte, slik hovedavtalen krever.

Alfsen peker på at både ansatte og teatrene må vise vilje til å finne nye løsninger i en vanskelig situasjon.

– Våre medlemmer har arbeidet hardt for å overbevise sine arbeidsgivere om at de kan og vil gjøre jobbene sine også uten det fysiske teaterhuset. Ved enkelte teatre har de blitt hørt – noen steder helt, andre delvis. Disse teatrene har bidratt med kreative løsninger for å begrense permittering av ansatte. Slik kan de fortsatt tilby publikum gode teateropplevelser – både mens krisen pågår og ikke minst i tiden som kommer, når faren en gang er over, sier Alfsen.

NSF tror de teatrene som klarer å vise seg som aktuelle, moderne og tilpasningsdyktige institusjoner vil komme best ut av denne unntakstilstanden.

– Det vil være nettopp de teatre som vil stå lengst frem i køen om publikums gunst – også i fremtiden. For folket trenger kunsten nå mer enn noen gang, avslutter Alfsen.

Publisert: 01.04.2020
Tekst: Pressemelding NSF
Sist oppdatert: 24.06.2020
Foto: Lars Opstad

Andre saker

Netflix utvider samarbeidet med Norsk skuespillerforbund tilsvarende det med Norsk Filmforbund – viktige partnerskap for norsk film- og TV-bransje

Oslo, 10. november 2022 – I dag kunngjør Netflix et utvidet samarbeid med Norsk skuespillerforbund til også å omfatte film. Denne avtalen ligner filmavtalen som Norsk Filmforbund og svenske Fackförbundet Scen & Film (The Swedish Union for Performing Arts and Film) kunngjorde tidligere i år. Det nye rammeverket for film åpner for at skuespillere og […]

Pensjonsordningen på teatrene

Det sendes i disse dager ut informasjon fra institusjonsteatrene om de to parallelle pensjonsordningene som nå er opprettet. Dette er hybridpensjon og innskuddspensjon. Vi oppfordrer alle skuespillerne som jobber på institusjonsteater til å lese dokumentene nøye.

Endring av kontingent

Generalforsamlingen traff den 8. mai 2022 vedtak om at kontingentsatsene til Norsk Skuespillerforbund skulle justeres fra og med 1. januar 2023.