Norsk Skuespillersenter søker kunstnerisk rådgiver

Norsk Skuespillersenter søker kunstnerisk rådgiver i åremålsstilling.

Norsk skuespillersenter tilbyr kurs og kompetanseheving innen scenekunstfeltet/det audiovisuelle feltet, og har som mål å være profesjonelle skuespilleres førstevalg ved faglig og kunstnerisk utvikling. De ser nå etter en kandidat med sterk kunstnerisk profil, som ønsker å bruke sin kunstneriske kompetanse og sitt engasjement til å sette preg på Norsk Skuespillersenters program de neste 4 årene.
Stillingsprosenten er 60 % med tiltredelse 01.02.2024, og søknadsfristen er 7. desember.
Føler du at dette kan være deg? Sjekk ut stillingen og søk her:
https://skuespillersenter.no/ledig-stilling/

Publisert: 16.11.2023
Tekst: NSF
Sist oppdatert: 08.12.2023
Foto: Norsk Skuespillersenter

Andre saker

Æresmedlemmer 2023

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i år 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Forbundets første æresmedlem var Bjørn Bjørnson, Nationaltheatrets første sjef. Siden da har mange store scenepersonligheter blitt tildelt prisen, som Johanne Dybwad, Peer Aabel, Wenche Foss og Liv Ullman, og mer […]

Kunstnerforsikringen

Den 19. oktober arrangerte Kunstnerforsikringen og Norsk Skuespillerforbund et webinar. Gjennom Kunstnerforsikringen kan du som medlem i Norsk Skuespillerforbund få et gunstig tilbud på forsikringer.

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]

Streiken i Hollywood er over!

I en pressemelding sendt ut av fagforeningen SAG-AFTRA i natt, informeres det om at skuespillerstreiken i Hollywood nå er over. Fagforeningen har inngått en avtale med studioene, som nå skal gjennom en uravstemning før den blir formalisert. Ifølge fagforeningen er dette en kontrakt som gjør at medlemmene nå kan bygge bærekraftige karrierer.