Norsk Skuespillerforbund søker forbundsadvokat/forbundsjurist

Norsk Skuespillerforbund søker etter en forbundsadvokat/forbundsjurist heltid med hovedansvar for bl.a. fagfeltet TV- og film. Dette er en spennende bransje som er i konstant utvikling, og vi står overfor utfordrende oppgaver i tiden fremover som krever nytenkning og pågangsmot. Det er derfor ønskelig at du har noen års erfaring, stor interesse for området og høy motivasjon for å bidra til videreutvikling!

 

 

Satsingsområdene og medlemsmassen i vår virksomhet har vokst og endret seg i takt med tiden. NSF har i dag 1650 medlemmer – en fordobling på 25 år. Vi representerer profesjonelle skuespillere på alle områder innen TV, film, scenekunst, voice-over, dubbing m.m. Dette gjør NSF til en respektert og synlig kraft i norsk kultur.
Stillingen lyses ut som følge av at en av våre jurister har fått ny arbeidsgiver, og vi benytter anledningen til å åpne opp for kandidater som også har advokatbevilling. Dette skyldes at vi vil gi rom for å bygge opp en ny driftsmodell med interne ansatte som kan ta hånd om arbeidsrettslige prosessoppdrag for våre medlemmer, og evt. kunne ha et overordnet ansvar for det juridiske arbeidet i sin helhet. Det vil være muligheter for prosedyreoppdrag både ved de alminnelige domstoler og Arbeidsretten.
Rollen som forbundsadvokat/forbundsjurist utøves i samspill med vår nåværende forbundsjurist, daglig leder, forbundsledelsen og øvrige ansatte. Sammen med disse vil du være en sentral ressurs i forhandlinger med organisasjoner og virksomheter som NSF har avtaler med, og du vil delta i den strategiske utviklingen av NSF som organisasjon. Du vil også ta aktivt del i et bredt nettverk av samarbeidspartnere i Norge, så vel som våre nordiske og internasjonale søsterorganisasjoner.

 

Stillingens hovedinnhold:
 • Behandle medlemssaker knyttet til kontraktsrettslige, arbeidsrettslige og opphavsrettslige spørsmål.
 • Bistand til medlemmer og tillitsvalgte i arbeids- og opphavsrettslige spørsmål.
 • Forberede og delta i tarifforhandlinger/kollektive forhandlinger
 • Forberede høringssvar og uttalelser
 • Skrive artikler mv. til bruk på nett og i vårt medlemsblad Stikkordet
 • Rådgivning til organisasjonens ansatte og tillitsvalgte i foreningsrettslige spørsmål

 

Kvalifikasjoner:
 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.
 • Erfaring med opphavsrett, samt kollektiv og individuell arbeidsrett vil bli foretrukket.
 • Evt. advokatbevilling med noen års prosedyreerfaring.
 • Ønskelig med erfaring innen forhandling og mekling.
 • Erfaring med eller god kjennskap til TV- og filmbransjen, dens aktører, teknologi og pengestrømmer, er også et pluss.
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk.

 

Personlige egenskaper:
 • Dele vårt verdigrunnlag som bygger på solidaritet, integritet, omtanke og samspill.
 • Positiv, serviceinnstilt og løsningsorientert.
 • God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
 • Proaktiv, selvstendig og selvgående.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Komfortabel med å snakke med bransjeaktører og til større forsamlinger.
 • Nettverksbygger.
 • Interesse i og engasjement for å veilede enkeltmedlemmer om rettslige spørsmål.

 

Vi tilbyr:
 • Lønn etter avtale.
 • Gunstig pensjonsordning og ansattgoder som fri i påske- og juleferien.
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag med mulighet for faglig og personlig vekst.
 • Kontor sentralt i byen, i nyoppussede lokaler i Filmens hus, som vi deler sammen med Norsk Filmforbund og Norske Dansekunstnere.
 • Et uformelt og inkluderende arbeidsmiljø med fremoverlente kollegaer som er motiverte for videreutvikling og vekst.

 

Ved eventuelle spørsmål om stillingen kontakt:
Daglig leder Nina Tveit: 93083835
Forbundsjurist Eirin Aavik: 98411310

 

Søknadsfrist: 03.10.2023
Tiltredelse: Snarlig tiltredelse, etter nærmere avtale.

 

Se stillingsannonsen og søk her: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=320325528

 

 

Publisert: 19.09.2023
Tekst:
Sist oppdatert: 21.09.2023
Foto:

Andre saker

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]

WGAs streik går mot slutten

Det er gledelig å se at manusforfatternes streik i USA nå ser ut til å kunne være over, etter 145-dagers varighet. Det som gjenstår er en endelig godkjenning fra fagforeningen og medlemmene, som forventes å skje i løpet av tirsdag 26. – og onsdag 27. september.

Tildeling av midler fra Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet. Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.