NY AVTALE: Avtalen regulerer både lønn- og rettighetsvilkår i forbindelse med opptak og digital visning av scenekunstproduksjoner. Her fra Riksteatrets «Gjengangere» i 2017, som er en av produksjonene tilgjengelig for strømming.

Norsk Skuespillerforbund inngår avtale med Applaus Scene

Norsk Skuespillerforbund og Applaus Scene er kommet frem til en avtale om opptak og visning av scenekunst på Applaus Scenes egen digitale plattform. Avtalen ble sendt på uravstemning til NSFs medlemmer og er nå godkjent.

 

– Strømmet teater er noe annet enn en «ekte» teateropplevelse – det er snarere en filmopplevelse. Likevel har denne distribusjonsformen trolig kommet for å bli. Jeg er glad for at vi har kommet fram til en balansert avtale med Applaus Scene, som sikrer skuespillerne gode arbeidsvilkår og betaling for arbeid og rettigheter, sier forbundsleder Knut Alfsen.

Den inngåtte avtalen med Applaus Scene går ut på at de erverver rettighetene til å gjøre opptak av et stykke og bruke opptak på sin plattform gjennom en avtale med et teater. Det vil si at Applaus Scene blir skuespillernes arbeidsgiver under filmingen av teaterstykkene, og skuespillere får altså tilbud om jobb hos Applaus. At opptakene er produsert av Applaus Scene, betyr at ingen skuespillere skal bli bedt om å bli med på disse opptakene av sin arbeidsgiver på teatret. Dette er to separate arbeidsgivere, og skuespillerne står fritt til å velge om de vil medvirke i Applaus Scene sin produksjon.

Avtalen regulerer både arbeids- og rettighetsvilkår. Rettighetsoverdragelsen betales som 60 % påslag på avtalt lønn, og inkluderer bruk på Applaus sine egne plattformer. I tillegg vil det bli betalt royalty av inntektene fra salg.

Etter at styret i Norsk Skuespillerforbund vedtok å godkjenne avtalen (mot 1 stemme i styret), ble den sendt på uravstemning til alle stemmeberettigede medlemmer.

Totalt 147 medlemmer brukte stemmen sin, hvorav 134 stemte ja og 13 stemte nei. Avtalen ble med det godkjent og er nå trådt i kraft.

Les avtalen i sin helhet: Avtale mellom Norsk Skuespillerforbund og Applaus Scene

Har du spørsmål til avtalen?

Ta kontakt med våre jurister dersom du har spørsmål til avtalen mellom NSF og Applaus Scene. Send gjerne inn kontrakten din for gjennomgang.

Thea Austgulen

E-post: thea@skuespillerforbund.no
Mobil: 415 89 670

Eirin Aavik

E-post: eirin@skuespillerforbund.no
Mobil: 984 11 310

 

Publisert: 04.06.2021
Tekst: Mari Thune Husvik
Sist oppdatert: 17.06.2021
Foto: Applaus Scene

Andre saker

Netflix utvider samarbeidet med Norsk skuespillerforbund tilsvarende det med Norsk Filmforbund – viktige partnerskap for norsk film- og TV-bransje

Oslo, 10. november 2022 – I dag kunngjør Netflix et utvidet samarbeid med Norsk skuespillerforbund til også å omfatte film. Denne avtalen ligner filmavtalen som Norsk Filmforbund og svenske Fackförbundet Scen & Film (The Swedish Union for Performing Arts and Film) kunngjorde tidligere i år. Det nye rammeverket for film åpner for at skuespillere og […]

Pensjonsordningen på teatrene

Det sendes i disse dager ut informasjon fra institusjonsteatrene om de to parallelle pensjonsordningene som nå er opprettet. Dette er hybridpensjon og innskuddspensjon. Vi oppfordrer alle skuespillerne som jobber på institusjonsteater til å lese dokumentene nøye.

Endring av kontingent

Generalforsamlingen traff den 8. mai 2022 vedtak om at kontingentsatsene til Norsk Skuespillerforbund skulle justeres fra og med 1. januar 2023.