NY AVTALE: Avtalen regulerer både lønn- og rettighetsvilkår i forbindelse med opptak og digital visning av scenekunstproduksjoner. Her fra Riksteatrets «Gjengangere» i 2017, som er en av produksjonene tilgjengelig for strømming.

Norsk Skuespillerforbund inngår avtale med Applaus Scene

Norsk Skuespillerforbund og Applaus Scene er kommet frem til en avtale om opptak og visning av scenekunst på Applaus Scenes egen digitale plattform. Avtalen ble sendt på uravstemning til NSFs medlemmer og er nå godkjent.

 

– Strømmet teater er noe annet enn en «ekte» teateropplevelse – det er snarere en filmopplevelse. Likevel har denne distribusjonsformen trolig kommet for å bli. Jeg er glad for at vi har kommet fram til en balansert avtale med Applaus Scene, som sikrer skuespillerne gode arbeidsvilkår og betaling for arbeid og rettigheter, sier forbundsleder Knut Alfsen.

Den inngåtte avtalen med Applaus Scene går ut på at de erverver rettighetene til å gjøre opptak av et stykke og bruke opptak på sin plattform gjennom en avtale med et teater. Det vil si at Applaus Scene blir skuespillernes arbeidsgiver under filmingen av teaterstykkene, og skuespillere får altså tilbud om jobb hos Applaus. At opptakene er produsert av Applaus Scene, betyr at ingen skuespillere skal bli bedt om å bli med på disse opptakene av sin arbeidsgiver på teatret. Dette er to separate arbeidsgivere, og skuespillerne står fritt til å velge om de vil medvirke i Applaus Scene sin produksjon.

Avtalen regulerer både arbeids- og rettighetsvilkår. Rettighetsoverdragelsen betales som 60 % påslag på avtalt lønn, og inkluderer bruk på Applaus sine egne plattformer. I tillegg vil det bli betalt royalty av inntektene fra salg.

Etter at styret i Norsk Skuespillerforbund vedtok å godkjenne avtalen (mot 1 stemme i styret), ble den sendt på uravstemning til alle stemmeberettigede medlemmer.

Totalt 147 medlemmer brukte stemmen sin, hvorav 134 stemte ja og 13 stemte nei. Avtalen ble med det godkjent og er nå trådt i kraft.

Les avtalen i sin helhet: Avtale mellom Norsk Skuespillerforbund og Applaus Scene

Har du spørsmål til avtalen?

Ta kontakt med våre jurister dersom du har spørsmål til avtalen mellom NSF og Applaus Scene. Send gjerne inn kontrakten din for gjennomgang.

Thea Austgulen

E-post: thea@skuespillerforbund.no
Mobil: 415 89 670

Eirin Aavik

E-post: eirin@skuespillerforbund.no
Mobil: 984 11 310

 

Publisert: 04.06.2021
Tekst: Mari Thune Husvik
Sist oppdatert: 17.06.2021
Foto: Applaus Scene

Andre saker

Æresmedlemmer 2023

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i år 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Forbundets første æresmedlem var Bjørn Bjørnson, Nationaltheatrets første sjef. Siden da har mange store scenepersonligheter blitt tildelt prisen, som Johanne Dybwad, Peer Aabel, Wenche Foss og Liv Ullman, og mer […]

Kunstnerforsikringen

Den 19. oktober arrangerte Kunstnerforsikringen og Norsk Skuespillerforbund et webinar. Gjennom Kunstnerforsikringen kan du som medlem i Norsk Skuespillerforbund få et gunstig tilbud på forsikringer.

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]