Norsk Skuespillerforbund fordømmer invasjonen

Russlands invasjon av Ukraina strider mot folkeretten og påfører mennesker store lidelser i lang tid framover. Norsk Skuespillerforbund fordømmer invasjonen på det sterkeste og støtter ukrainernes kamp for frihet og selvstendighet.

 

Våre arbeidsgivere organisert i NTO har i dag 2.3 2022 vedtatt en uttalelse hvor de klargjør sine prinsipper for bruk av boikott ved scenekunst- og orkestervirksomhetene. Norsk Skuespillerforbund stiller seg bak disse prinsippene som etter vårt syn viser et reflektert, balansert syn på hvordan vi skal forholde oss til våre kunstnerkolleger i krigførende land. Vi støtter boikott av russisk kultur under visse forutsetninger:

Boikott er ment å ramme makthaverne i Russland, og ikke individuelle kunstnere.

Det er samtidig viktig å støtte modige russiske kulturarbeidere som våger å ta til motmæle mot Putin-regimets overgrep mot Ukraina.

Nordahl Grieg sier det slik: ”Krig er forakt for liv. Fred er å skape”. Norsk Skuespillerforbunds oppdrag er å støtte de som skaper. Griegs neste linje er på nytt aktuell dessverre: ”Sett dine krefter inn. Døden skal tape.”

 

Publisert: 03.03.2022
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 03.03.2022
Foto: NSF

Andre saker

Æresmedlemmer 2023

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i år 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Forbundets første æresmedlem var Bjørn Bjørnson, Nationaltheatrets første sjef. Siden da har mange store scenepersonligheter blitt tildelt prisen, som Johanne Dybwad, Peer Aabel, Wenche Foss og Liv Ullman, og mer […]

Kunstnerforsikringen

Den 19. oktober arrangerte Kunstnerforsikringen og Norsk Skuespillerforbund et webinar. Gjennom Kunstnerforsikringen kan du som medlem i Norsk Skuespillerforbund få et gunstig tilbud på forsikringer.

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]