Norsk Skuespillerforbund fordømmer invasjonen

Russlands invasjon av Ukraina strider mot folkeretten og påfører mennesker store lidelser i lang tid framover. Norsk Skuespillerforbund fordømmer invasjonen på det sterkeste og støtter ukrainernes kamp for frihet og selvstendighet.

 

Våre arbeidsgivere organisert i NTO har i dag 2.3 2022 vedtatt en uttalelse hvor de klargjør sine prinsipper for bruk av boikott ved scenekunst- og orkestervirksomhetene. Norsk Skuespillerforbund stiller seg bak disse prinsippene som etter vårt syn viser et reflektert, balansert syn på hvordan vi skal forholde oss til våre kunstnerkolleger i krigførende land. Vi støtter boikott av russisk kultur under visse forutsetninger:

Boikott er ment å ramme makthaverne i Russland, og ikke individuelle kunstnere.

Det er samtidig viktig å støtte modige russiske kulturarbeidere som våger å ta til motmæle mot Putin-regimets overgrep mot Ukraina.

Nordahl Grieg sier det slik: ”Krig er forakt for liv. Fred er å skape”. Norsk Skuespillerforbunds oppdrag er å støtte de som skaper. Griegs neste linje er på nytt aktuell dessverre: ”Sett dine krefter inn. Døden skal tape.”

 

Publisert: 03.03.2022
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 03.03.2022
Foto: NSF

Andre saker

The World Expression Forum

Fungerende forbundsleder i NSF, Anne Kokkinn, var til stede da The World Expression Forum (WEXFO) møttes på Lillehammer for å diskutere ytringsfrihet.