Netflix utvider samarbeidet med Norsk Skuespillerforbund tilsvarende det med Norsk Filmforbund – viktige partnerskap for norsk film- og TV-bransje

Oslo, 10. november 2022 – I dag kunngjør Netflix et utvidet samarbeid med Norsk Skuespillerforbund til også å omfatte film. Denne avtalen ligner filmavtalen som Norsk Filmforbund og svenske Fackförbundet Scen & Film (The Swedish Union for Performing Arts and Film) kunngjorde tidligere i år.

 

Det nye rammeverket for film åpner for at skuespillere og kreative filmarbeidere, representert av Norsk Filmforbund, Norsk Skuespillerforbund og Fackförbundet kan få tilleggsgodtgjørelse når en Netflix-film går bra.

– Vi er stolte av å fortsette dette unike og innovative samarbeidet med viktige fagforeningspartnere i Skandinavia. Som eneste strømmetjeneste har vi landet en avtale med suksessbasert vederlag for norske filmproduksjoner – et resultat av et sterkt forhold til både Norsk Skuespillerforbund og Norsk Filmforbund. I tillegg til å garantere rettighetsbetaling sikrer disse avtalene at alle kvalifiserende skuespillere og filmarbeidere blir belønnet som en del av en suksessmåling fra start, og at alle får det rettferdige vederlaget de har krav på. Vi er glade for å se hvordan den gode innsatsen mellom fagforeningene og Netflix har resultert i suksessbasert betaling, sier Rachel C. Schumacher, seniorrådgiver for internasjonale arbeidsforhold i Netflix.

– Det er en prioritet for oss at skuespillere får rettferdig betalt for rettighetene sine, og vi er glade for å være en av de første fagforeningene som inngår denne typen avtaler på Netflix-produksjoner. Det er vårt gode samarbeid med Netflix som gjør dette mulig. Vi mener både den eksisterende avtalen om dramaserier og denne nye filmavtalen er viktig for norsk filmindustri, sier Knut Alfsen, styreleder i Norsk skuespillerforbund.

– Vi er glade for at Norsk Skuespillerforbund har gjort en lignende avtale som er lik den vi har med Netflix, og at de har inkludert film. Avtalen sikrer finansiell stabilitet for norske TV- og filmarbeidere nå som flere produksjoner strømmes. Partene er også enige om å innlede forhandlinger om dokumentarer og reality-produksjoner. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Netflix», sier forbundsleder i Norsk Filmforbund, Elisabeth O. Sjaastad.

Rammeverket for film er basert på lignende prinsipper som det for serier, men det er forskjellige budsjettgrenser og utbetalinger med varierende nivåer for antall fullførte strømminger sammenlignet med serieavtalen. Netflix rapporterer antall fullførte strømminger årlig i henhold til avtalen.

 

Om avtalene

Rammeavtalene mellom Netflix, Norsk Filmforbund og Norsk Skuespillerforbund for originale filmer og serier produsert i Norge gir en initiell rettighetsbetaling samt et løpende, suksessbasert vederlag, for hver enkelt sesong av en serie og hver enkelt film.

Når en viss terskel for seere globalt har fullført en film eller en serie, betales et beløp spesifisert i avtalen. Det er ingen grense for hvor mange ganger terskelen kan nås, og hver gang grensen nås kvalifiserer serien eller filmen for en ekstra suksessbasert betaling. Alle avtalene sikrer videre at en pro-rata betaling gis selv når antallet fullførte strømminger ikke når den angitte terskelen. Dermed sikres løpende tilleggsvederlag.

 

Om Norsk Skuespillerforbund

Norsk skuespillerforbund (NSF) er skuespillernes egen interesseorganisasjon – en partipolitisk uavhengig fagforening som arbeider for skuespillernes kunstneriske, økonomiske og rettslige interesser. Foreningen ble etablert i 1898 og organiserer i dag over 1600 skuespillere.

 

Om Norsk Filmforbund

Norsk Filmforbund er en fagforening og kollektiv rettighetsforvalter som representerer mer enn 1400 TV- og filmarbeidere. Norsk Filmforbund jobber for å styrke medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre rettferdig opphavsrettsvederlag, og for å beholde kompetansen og kontinuiteten i norsk TV- og filmbransje.

 

Publisert: 10.11.2022
Tekst:
Sist oppdatert: 13.01.2023
Foto:

Andre saker

Bevar Teatervitenskap ved UiB

Norsk Skuespillerforbund er bekymret for at den foreslåtte nedbemanningen vil få store ringvirkninger for hele det Norske scenekunstfeltet.

Tillitsvalgtseminaret 2023

Helgen 7. og 8. januar var det duket for årets Tillitsvalgtseminar. Vi opplevde en helg fylt med engasjement, nysgjerrighet, gode spørsmål og fin debatt.  «Kjærlighet til kunsten på tvers av ulike organisasjonsmodeller» og «skuespillerens fysiske og psykiske helse», var de overordnede temaene for helgen. Med oss på laget lørdag hadde vi Jørgen Knudsen, Andreas Wiese […]

Ny daglig leder i Norsk skuespillerforbund

Nina Tveit startet i jobben som ny daglig leder i Norsk skuespillerforbund, mandag 2. januar. Ønsker du å bli litt bedre kjent med henne, og ikke har rukket å lese siste utgave av vårt medlemsblad Stikkordet, har vi klippet ut et lite utdrag her. Hvilken jobb kommer du fra? Jeg kommer fra jobben som daglig […]