Når de døde våkner

Utøvende kunstnere må passe på eget uttrykk – nå også etter sin død.
I et debatt-innlegg i Aftenposten, maner Irina Eidsvold- Tøyen, Hans Ole Rian og Per Emil Grimstad til ettertanke rundt bruk av KI. Bakteppet er en duett som fant sted i Melodi Grand Prix 2024 delfinale 1, med Elisabeth «Bettan» Andreassen og avdøde Jan Werner Danielsen, som ble gjort mulig ved hjelp av kunstig intelligens (KI).
Bruk av kunstig intelligens var ett av punktene i skuespillerstreiken i Hollywood i sommer, noe som resulterte i en avtale med produsentene knyttet til «Right of Publicity».
Her i Norge er rettighetene regulert som en menneskerett som tilkommer enhver. Flere norske dommer fastslår eksistensen av en slik rettighet, blant annet om retten til eget bilde og retten til egen stemme, for å nevne noen.
Grunnrettigheter ved kommersialisering eller bruk av personers særtrekk og identitet i offentlighet, også etter at en person er død, er allerede på plass. Varskoet er at utøvende kunstnere nå må påse at de ikke avtaler vekk denne rettigheten i kontrakter med plateselskaper eller filmprodusenter, og at det evn ikke kan brukes vederlagsfritt. Slikt innhold brukes direkte og indirekte i treningsgrunnlaget for kunstig intelligens (KI)-programmer.
Les hele debatt-innlegget her: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/APoRlx/naar-de-doede-vaakner
 
Publisert: 24.01.2024
Tekst: NSF
Sist oppdatert: 25.01.2024
Foto: Espen Solli

Andre saker

SLÅ RING OM PALESTINSKE SCENEKUNSTNERE

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere ønsker å uttrykke solidaritet med det palestinske folk og våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina, etter fire måneder med krig i Gaza og økende voldsbruk på Vestbredden. Vi er sterkt bekymret for at voldsbruken ikke har avtatt etter at den internasjonale domstolen i Haag innførte hastetiltak på Gazastripen. Som […]

Vi søker jurist

Norsk Skuespillerforbund representerer i dag profesjonelle skuespillere innen ulike områder som teater, film, tv, reklame, voice, dubbing mm. Vi ivaretar hovedsakelig medlemmenes kontraktsrettslige-, arbeidsrettslige- og opphavsrettslige interesser innen de ulike områdene. I tillegg behandler vi også de fleste andre juridiske spørsmål.

Ny ordning for reise- og studiestipend

Planlegger du å delta på arrangementer, kurs/seminarer, workshops og studieturer med faglig innhold? Da kan du søke Norsk Skuespillerforbunds reise- og studiestipend.

Mobiliser for ytringsfrihet

Nominer deg selv, eller noen andre, til et spennende program som ønsker å mobilisere unge mennesker til kampen for ytringsfrihet.

Alternativ kunstnermelding

Torsdag 18.01.2024 la en samlet gruppe kunstnerorganisasjoner frem en alternativ kunstnermelding. Denne kommer som et svar på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» Meld. St. 22 (2022–2023), som ble utgitt høsten 2023.