Mobiliser for ytringsfrihet

Nominer deg selv, eller noen andre, til et spennende program som ønsker å mobilisere unge mennesker til kampen for ytringsfrihet.
WEXFO – World Expression Forum søker mennesker i alderen 18-30 år, som kan delta i et nytt og unikt gruppeutvekslingsprogram – «More Young Voices».
«More Young Voices» finner sted 26.-31. mai, med oppstart på Lillehammer. Her blir det et skreddersydd program som kombinerer deltakelse på WEXFOs arrangementer med egne oppgaver og workshops. Del to foregår på Utøya, hvor det blir workshops og utvikling av prosjekter og tiltak som deltakerne tar med seg hjem til sine organisasjoner/arbeidsgivere.
Programmet vil fungere som en plattform for erfaringsdeling, læring og diskusjon, med mål om å øke deltakernes evne til å delta aktivt i samfunnet, overvinne begrensningene og mobilisere flere unge i kampen for ytringsfrihet.
Totalt søker de 15 personer fra Norge – personer som gjerne har et sterkt engasjement og noe erfaring med å arbeide for ungdom og ytringsfrihet. Alle kostnader ved deltakelse dekkes av WEXFO.
WEXFO søker nominasjoner til deltakere fra Norge som kan:
  • Delta på samling i perioden 26.-31. mai 2024 (Lillehammer og Utøya)
  • Bidra aktivt til erfaringsutveksling
  • Planlegge og arrangere aktiviteter for ungdom om ytringsfrihet etter samlingen
  • Bidra i rapportskriving og evaluering av prosjektet
Hvorfor delta i gruppeutvekslingsprosjektet?
  • Øke nettverket og møte mange spennende engasjerte ungdom fra ulike land
  • Lære om ytringsfrihet og deltakelse i demokratiet, samt bli trygg i å uttrykke meningene sine
  • Bruke ny kunnskap i eget arbeid etter samlingen
  • Bli en del av nettverket WEXFO Youth Alumni
«More Young Voices» arbeider for å fremme ungdoms ytringsfrihet. Målet er å mobilisere unge mennesker og styrke deres deltakelse i samfunnet og demokratiet på tvers av landegrensene. Prosjektet er støttet av blant annet Erasmus+ og Sparebankstiftelsen DNB.
Nominasjonen sendes til hilde@wexfo.no innen 15. februar 2024. Vennligst fyll inn vedlagte skjema.

Nominasjonsskjema gruppeutveksling

 

Publisert: 01.02.2024
Tekst: NSF
Sist oppdatert: 01.02.2024
Foto: WEXFO

Andre saker

SLÅ RING OM PALESTINSKE SCENEKUNSTNERE

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere ønsker å uttrykke solidaritet med det palestinske folk og våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina, etter fire måneder med krig i Gaza og økende voldsbruk på Vestbredden. Vi er sterkt bekymret for at voldsbruken ikke har avtatt etter at den internasjonale domstolen i Haag innførte hastetiltak på Gazastripen. Som […]

Vi søker jurist

Norsk Skuespillerforbund representerer i dag profesjonelle skuespillere innen ulike områder som teater, film, tv, reklame, voice, dubbing mm. Vi ivaretar hovedsakelig medlemmenes kontraktsrettslige-, arbeidsrettslige- og opphavsrettslige interesser innen de ulike områdene. I tillegg behandler vi også de fleste andre juridiske spørsmål.

Ny ordning for reise- og studiestipend

Planlegger du å delta på arrangementer, kurs/seminarer, workshops og studieturer med faglig innhold? Da kan du søke Norsk Skuespillerforbunds reise- og studiestipend.

Alternativ kunstnermelding

Torsdag 18.01.2024 la en samlet gruppe kunstnerorganisasjoner frem en alternativ kunstnermelding. Denne kommer som et svar på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» Meld. St. 22 (2022–2023), som ble utgitt høsten 2023.