Ordinært medlemskap
Kontingentsatsene for ordinært medlemskap avhenger av din totale brutto årsinntekt året i forveien.
 • Sats 1: Under kr 150 000 i årsinntekt: 1680,- per halvår

   

   
 • Sats 2: Kr 150 000 – kr 350 000 i årsinntekt: 2520,- per halvår

   
 • Sats 3: Over kr 350 000 i årsinntekt: 3360,- per halvår
Student
Gjelder skuespillerutdanning.
 • 300,- per halvår
Student
For skuespillere som heltidsstuderer til et annet yrke.
 • 700,- per halvår
Barn
 • 300,- per halvår
Pensjonist
Vært medlem i mindre enn 25 år.
 • 300,- per halvår
Frilanser utland
For frilansere bosatt i utlandet. Forutsetter medlemskap i annet lands skuespillerforbund.
 • 980,- per halvår
Passivt medlemskap
Forutsetter at man ikke arbeider som skuespiller. Leie av kunstnerleilighetene utgår.
 • 980,- per halvår