Ordinært medlemskap
Kontingentsatsene for ordinært medlemskap avhenger av din totale brutto årsinntekt året i forveien.
 • Sats 1: Under kr 150 000 i årsinntekt: 1200,- per halvår


   


   


 • Sats 2: Kr 150 000 – kr 350 000 i årsinntekt: 1800,- per halvår


   


 • Sats 3: Over kr 350 000 i årsinntekt: 2400,- per halvår


Student
Gjelder skuespillerutdanning.
 • 300,- per halvår


Student
For skuespillere som heltidsstuderer til et annet yrke.
 • 700,- per halvår


Barn
 • 300,- per halvår


Pensjonist
Vært medlem i mindre enn 25 år.
 • 300,- per halvår


Frilanser utland
For frilansere bosatt i utlandet. Forutsetter medlemskap i annet lands skuespillerforbund.
 • 700,- per halvår


Passivt medlemskap
Forutsetter at man ikke arbeider som skuespiller. Gir ikke tilgang til andre medlemsfordeler enn Kunstnerforsikringen.
 • 700,- per halvår