Ordinært medlemskap
  • 1200 – 2400,- per halvår


Student
Gjelder skuespillerutdanning.
  • 300,- per halvår


Student
For skuespillere som heltidsstuderer til et annet yrke.
  • 700,- per halvår


Barn
  • 300,- per halvår


Pensjonist
Vært medlem i mindre enn 25 år.
  • 300,- per halvår


Frilanser utland
For frilansere bosatt i utlandet. Forutsetter medlemskap i annet lands skuespillerforbund.
  • 700,- per halvår


Passivt medlemskap
Forutsetter at man ikke arbeider som skuespiller. Gir ikke tilgang til andre medlemsfordeler enn Kunstnerforsikringen.
  • 700,- per halvår