Empo AS tilbyr tilrettelagt arbeid til yrkeshemmede som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, og Empo TV har et studio som de bruker til å filme egne sendinger. Studioet er lokalisert i Ski utenfor Oslo.

Norsk Skuespillerforbunds medlemmer kan ved ledig kapasitet leie studioet, som kan brukes ved prøvefilming eller opptak av self-tapes. Det kan også strømmes live fra studio, til for eksempel Youtube, Facebook eller for at en instruktør kan gi tilbakemelding fra en annen del av verden.

Studioet er utstyrt med tre kameraer, grønnvegg og lys til enkle oppsett.

Pris:

1000 kr. dagen eller 150 kr. timen

Kontakt:

Rune Hagerup, avdelingsleder Empo Media

rune.hagerup@tempo.no

Tlf: 48 05 69 54

Teglvegen 27, 1400 Ski