Gratis rådgivning
Vi er skuespillernes interesseorganisasjon og jobber for dine rettigheter.
  • Rådgivning ved avtaleinngåelser og kontraktsforhandlinger
  • Juridisk hjelp og veiledning
Helse
Vi har avtaler med aktører som hjelper deg å ta vare på helsen din.
Relevante rabattordninger
Vi har fremforhandlet gode betingelser for våre medlemmer.
Markedsføring
Tilskuddsordning
Kurs og videreutvikling
Leie av feriehus