Gratis rådgivning
Vi er skuespillernes interesseorganisasjon og jobber for dine rettigheter.
  • Rådgivning ved avtaleinngåelser og kontraktsforhandlinger


  • Juridisk hjelp og veiledning


Relevante rabattordninger
Vi har fremforhandlet gode betingelser for våre medlemmer.
Markedsføring
Tilskuddsordning
Kurs og videreutvikling
Utleie
Som medlem har du mulighet til å benytte våre utleielokaler.