Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Kontingentsatser Norsk Skuespillerforbund

Kontingentsatser Norsk Skuespillerforbund

Kontingent til Norsk Skuespillerforbund er inntektsregulert. Faktura utsendes én gang i halvåret, i januar og juli. Skuespillere med lengre engasjement ved institusjonsteatre betaler kontingent gjennom månedlig trekk i lønn.

Forbundet drives for skuespillere og av skuespillere. Medlemmenes kontingent sikrer videre arbeid for yrkegruppens interesser. Som betalende medlem er dette noe av det du er med på å få til:
Framforhandling av tariffavtale og bransjeavtaler om skuespillerarbeid, drift av castingtjenesten Skuespillerkatalogen.no, billigere øvinglokaler m.m.

Kontingenten er fradragsberettiget 

Husk at fagforeningskontingent er fradragsberettiget i skattemeldingen (selvangivelsen), og for 2019 kan du trekke fra inntil kr 3.850,-.

NSF innrapporterer fagforeningskontingenten direkte til skattemyndighetene dersom du er registrert med fullt personnummer hos oss.

Hvis du ikke har mottatt melding om at vi har innrapportert for deg, må du selv huske å føre dette i din skattemelding. Les mer på Skatteetatens sider

Gjeldende kontingentsatser 2020:

Brutto årsinntekt fra foregående år legges til grunn når kontingentsatsen beregnes. For å finne ut hva du skal betale i kontingent, finn din inntektsgruppe i venstre kolonne i tabellen. 

Du har selv ansvar for å melde fra til forbundet dersom du går opp eller ned i inntekt, eller av andre årsaker bør endre kontingentsats. 
Ønsker du å endre kontingentsats, send e-post med dokumentasjon til nsf(at)skuespillerforbund.no

Årlig bruttoinntekt:

Kontingent pr. halvår

0 – 150 000 kr.

1200

150 000 – 350 000 kr.

1800

over 350 000 kr.

2400

Student ved godkjent teaterhøgskole og barneskuespillere

 300

Pensjonister, medlem < 25 år

 300

Pensjonister, medlem > 25 år

    0

Student, ikke teaterhøgskole
For skuespillere som heltidsstuderer til annet yrke

 700

Frilanser bosatt i utlandet
Forutsetter medlemskap i annet lands skuespillerforbund
 700
Passivt medlemskap
Forutsetter at man ikke arbeider som skuespiller, innvilges for maksimum 6 år
700
Ønske om endret medlemskategori sendes til marianne(at)skuespillerforbund.no