Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Æresmedlemmer

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Her er en oversikt over alle æresmedlemmer.

Bjørn Bjørnson
F: 1859
D: 14. april 1942
Utnevnt: 29. mai 1900

Jens Selmer
F: 1845
D: 21. mai 1928
Utnevnt: 31. oktober 1903

Conrad Mohr
F: 1849
D: 11. oktober 1926
Utnevnt: 11. august 1917

Harald Otto
F: 1865
D: 23. mai 1928
Utnevnt: 23. mars 1918

Gunnar Heiberg
F: 1857
D: 22. februar 1929
Utnevnt: 27. oktober 1923

Oscar Leffmann
F: 1864
D: 31. desember 1931
Utnevnt: 23. februar 1929

Sophie Reimers
(1854-1932)
Utnevnt: 31. oktober 1929

Harald Stormoen
(1872-1937)
Utnevnt: 8. september 1932

Halfdan Christensen
(1873-1950)
Utnevnt: 11. september 1936

Egil Eide
(1868-1946)
Utnevnt: 12. februar 1940

Agnes Mowinckel
(1875-1963)
Utnevnt: 27. oktober 1948

Johanne Dybwad
(1867-1950)
Utnevnt: 27. oktober 1948

Henry Gleditsch
(1902-1942)
Utnevnt post mortem 27. oktober 1948

David Knudsen
(1875-1952)
Utnevnt: 27. oktober 1948

Martin Linge
(1894-1941)
Utnevnt post mortem 27. oktober 1948

Christian Sandal
(1872-1951)
Utnevnt: 27. oktober 1948

Thomas Thomassen
(1878-1962)
Utnevnt: 27. oktober 1948

Ragna Wettergren
(1864-1958)
Utnevnt: 27. oktober 1948

Hauk Aabel
(1869-1961)
Utnevnt: 27. oktober 1948

Johan Peter Bull
(1883-1960)
Utnevnt: 21. februar 1949

Joacim Holst-Jensen
(1880-1963)
Utnevnt: 2. april 1949

August Oddvar
(1877-1964)
Utnevnt: 21. februar 1953

Ingolf Schanche
(1877-1954)
Utnevnt: 21. februar 1953

Lars Tvinde
(1886-1973)
Utnevnt: 25. februar 1953

Charlie Chaplin
(1889-1977)
Utnevnt: 25. februar 1954

Edvard Drabløs
(1883-1976)
Utnevnt: 25. februar 1954

Ella Hval
(1904-1994)
Utnevnt: 7. oktober 1957

Lalla Carlsen
(1889-1967)
Utnevnt: 27. oktober 1958

Thorvald Larsen
(1892-?)
Utnevnt: 27. oktober 1958

Egil Hjort-Jenssen
(1893-1969)
Utnevnt: 9. april 1964

Reidar Dahl
(1893-1977)
Utnevnt: 6. april 1967

Peer Abel
(25.04.02-22.12.1999)
Utnevnt: 10. juni 1969

Jørn Ording
(21.02.16-11.03.2011)
Utnevnt: 28. oktober 1973

Inger Worren
(25.12.08-20.09.97)
Utnevnt: 27. mai 1979

Gunnar Olram
(19.02.08-12.01.01)
Utnevnt: 27. mai 1979

Ragnhild Nygaard
Utnevnt: 12. juni 1994

Aud Schønemann
(13.11.22-30.10.2006)
Utnevnt: 20. mai 1996

Rolf Berntzen
(4.06.18-27.09.05)
Utnevnt: 20. mai 1996

Lothar Lindtner
(20.07.17-15.04.2005)
Utnevnt: 20. mai 1996

Espen Skjønberg
Utnevnt: 20. mai 1996

Wenche Foss   
(5.12.17-28.03.2011)
Utnevnt: 6. mai 1997

Toralv Maurstad
Utnevnt: 6. mai 1997

Liv Dommersnes
Utnevnt 27. oktober 1998 i anledning Skuespillerforbundets 100-års jubileum

Jon Fosse
Utnevnt 27. oktober 1998 i anledning Skuespillerforbundets 100-års jubileum.

Grete Nordrå
(22. 11.1924- 12.03.2012)
Utnevnt 27. oktober 1998 i anledning Skuespillerforbundets 100-års jubileum.

Trine Næss   
Utnevnt 27. oktober 1998 i anledning Skuespillerforbundets 100-års jubileum.

Karen Randers-Pehrson 
Utnevnt 27. oktober 1998 i anledning Skuespillerforbundets 100-års jubileum.

Liv Ullmann   
Utnevnt 27. oktober 1998 i anledning Skuespillerforbundets 100-års jubileum.

Arne Aas
(07.07.1931-03.04.2000)
Utnevnt 28. mai 2000 post mortem

Mona Hofland
(24.06.1929-11.02.2010)
Utnevt 28. mai 2000

Sossen Krohg
(18.12.23-12.12.2016)
Utnevnt: 27. august 2001

Gustav Adolf Hegh
(22.10.27-18.10.2010)
Utnevnt: 27. august 2001

Bjørn Jenseg
(28.07.32-04.03.2008)
Utnevnt: 25. august 2002

Gerdi Schjelderup
Utnevnt: 25. august 2002

Kjell Stormoen
(24.03.1921-22.10.2010)
Utnevnt: 25. august 2003

Kjersti Germeten
(21.12.42-29.10.2004)
Utnevnt: 25. august 2003

Lasse Kolstad
(10.01.1922-14.01.2012)
Utnevnt: 31. august 2004

Alf Nordvang
Utnevnt: 31. august 2004

Karin Hox
Utnevnt: 13. september 2005

Knut Wigert
(03.10.1916-14.06.2006)
Utnevnt: 13. september 2005

Henny Moan
Utnevnt 27. september 2006

Sigmund Sæverud
Utnevnt 27. september 2006

Grethe Kausland
(03.07.1947-16.11.2007)
Utnevnt 2007

Helge Reiss
(27.02.1928-11.11.2009)
Utnevnt desember 2007

Edith Roger
Utnevnt august 2008

Harald Heide-Steen jr.
(18.08.1939-03.06.2008)
Utnevnt juni 2008

Sverre Anker Ousdal
Utnevnt 30. august 2009

Svein Erik Brodal
Utnevnt 30. august 2009

Monna Tandberg
Utnevnt 22. august 2010

Jakob Margido Esp
Utnevnt 22. august 2010

Bente Børsum
Utnevnt 2011

Joachim Calmeyer
(23.06.31-26.12.16)
Utnevnt 2011

Rhine Skaanes
Utnevnt 04.11.2012

Bernhard Ramstad
Utnevnt 04.11.12

Thea Stabell
Utnevnt 27. oktober 2013

Juni Dahr
Utnevnt 15. desember 2014

Stein Winge
Utnevnt 15. desember 2014

Rolf Sand
(21.02.1920-20.05.2018)
Utnevnt 14. desember 2015

Kirsten Hofseth
Utnevnt 14. desember 2015

Jorunn Kjellsby
Utnevnt 11. september 2016

Helge Jordal
Utnevnt 11. september 2016

Hildegunn Eggen
Utnevnt 11. desember 2017

Even Stormoen
Utnevnt 11. desember 2017

Yngve Seterås
Utnevnt 11. juni 2018

Guri Johnson
Utnevnt 11. juni 2018

Kari-Ann Grønsund
Utnevnt 13. juni 2019

Hallbjørn Rønning
Utnevnt 13. juni 2019

Morten Røhrt
(09.11.54 – 31.03.19)
Utnevnt 13. juni 2019