Marius Pinnås Sørvik konkurs

I en kjennelse fra Nedre Romerike tingrett 24. august 2017 ble Marius Pinnås Sørvik slått konkurs. Vi har dessverre fått nye henvendelser og bekymringsmeldinger etter at konkurssaken er avsluttet.

 

Bakgrunnen for konkursen var manglende lønns- og honorarutbetalinger til både Norsk Skuespillerforbund og Norsk filmforbunds medlemmer, blant annet på produksjonene «Inntrengere», som ble innspilt sommeren 2016, og «Fullt Alvor».

Vi har dessverre fått nye henvendelser og bekymringsmeldinger etter at konkurssaken er avsluttet.

Vi ber derfor om at skuespillere og filmarbeidere tar kontakt med henholdsvis Norsk Skuespillerforbund eller Norsk filmforbund dersom dere får forespørsler fra Marius Pinnås Sørvik selv, eller noen av selskapene han har presentert seg under: «Oktober Film», «Pinnås Productions», «Studio 35 AS» og «New Aggregate Films».

Publisert: 09.09.2017
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 09.09.2020
Foto: Norsk Skuespillerforbund

Andre saker

Nye æresmedlemmer i Norsk Skuespillerforbund

Norsk Skuespillerforbunds generalforsamling utnevner hvert år nye æresmedlemmer. I år går den høythengende utmerkelsen til de tre skuespillerne Kari Onstad Winge, Linda Tørklep og Liv Aakvik.

Hovedoppgjøret 2020 er i gang

Hovedoppgjøret i 2020 ble utsatt til august på grunn av korona. Norsk Skuespillerforbund går i forhandlinger med Spekter på teatersektoren 16. september.