Voice

Tariffavtale mellom NRK og Norsk Skuespillerforbund om dubbing.

Voice

Tariffavtale mellom NRK og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i radioproduksjoner.

Voice

Rammeavtale om innlesning for Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, gjeldende for de av forbundets medlemmer som tar oppdrag utenfor næring.

Voice

Standardavtale for lydbokinnlesning utformet av Norsk Skuespillerforbund og Den norske Forleggerforening.