Teater

Tariffavtale mellom Spekter og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid ved teatre som er medlemmer i Norsk teater- og orkesterforening.

Teater

Medvirkning i forestilling ved privatteater.

Teater

Tariffavtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Norsk Skuespillerforbund for skuespillerarbeid i elevproduksjoner.

Teater

Medvirkning i fri scenekunstproduksjon.