Reklame

Tariffavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund om produksjon og tilgjengeliggjøring av reklamefilm.