Film

Tariffavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i spillefilm.

Film

Tariffavtale mellom Den Norske Filmskolen og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i elevproduksjon.