Voice

Tariffavtale mellom NRK og Norsk Skuespillerforbund om dubbing.

Strømmeplattform

Avtale mellom Norsk Skuespillerforbund og Applaus Scene for medvirkende skuespillere i forestillinger på Applaus Scenes plattform.

Strømmeplattform

Norsk Skuespillerforbund har inngått rammeavtale med Netflix om skuespillerarbeid i norske dramaserier som bestilles av Netflix.

Fornøyelsespark

Samarbeidsavtale mellom Norsk Skuespillerforbund og Kristiansand Dyrepark AS om skuespilleroppgaver i parken.

Voice

Tariffavtale mellom Norsk rikskringkasting AS (NRK) og Norsk Skuespillerforbund (avtale nr 207). Last ned hele avtalen som PDF, og se følgende utdrag med fokus på skuespillerarbeid i radioproduksjoner.

Film

Tariffavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i spillefilm.

Teater

Tariffavtale mellom Spekter og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid ved teatre som er medlemmer i Norsk teater- og orkesterforening.

Den kulturelle skolesekken

For kunstnere som jobber innenfor Den kulturelle skolesekken.

Reklame

Tariffavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund om produksjon og tilgjengeliggjøring av reklamefilm.

Voice

Rammeavtale om innlesning for Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, gjeldende for de av forbundets medlemmer som tar oppdrag utenfor næring.

Voice

Standardavtale for lydbokinnlesning utformet av Norsk Skuespillerforbund og Den norske Forleggerforening.

Teater

Medvirkning i forestilling ved privatteater.

Teater

Tariffavtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Norsk Skuespillerforbund for skuespillerarbeid i elevproduksjoner.

Teater

Medvirkning i fri scenekunstproduksjon.

TV

Tariffavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i dramatiserte TV-produksjoner.

TV

Tariffavtale mellom Norsk rikskringkasting AS (NRK) og Norsk Skuespillerforbund, avtale nr 207. Last ned hele avtalen som PDF, og se følgende utdrag med fokus på dramaproduksjoner.

Film

Tariffavtale mellom Den Norske Filmskolen og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i elevproduksjon.