Voice

Tariffavtale mellom NRK og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i radioproduksjoner.

Film

Tariffavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i spillefilm.

Teater

Tariffavtale mellom Spekter og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid ved teatre som er medlemmer i Norsk teater- og orkesterforening.

Den kulturelle skolesekken

For kunstnere som jobber innenfor Den kulturelle skolesekken.

Reklame

Tariffavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund om produksjon og tilgjengeliggjøring av reklamefilm.

Film

Tariffavtale mellom Norsk Filminstitutt og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i forbindelse med kunstnerisk utviklingsarbeid.

Voice

Rammeavtale om innlesning for Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, gjeldende for de av forbundets medlemmer som tar oppdrag utenfor næring.

Voice

Standardavtale for lydbokinnlesning utformet av Norsk Skuespillerforbund og Den norske Forleggerforening.

Teater

Medvirkning i forestilling ved privatteater.

Teater

Tariffavtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Norsk Skuespillerforbund for skuespillerarbeid i elevproduksjoner.

Teater

Medvirkning i fri scenekunstproduksjon.

TV

Tariffavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i dramatiske TV-produksjoner.

TV

Tariffavtale mellom Norsk rikskringkasting (NRK) og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i dramaproduksjoner i NRK.

Film

Tariffavtale mellom Den Norske Filmskolen og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i elevproduksjon.