1. Hva leieforholdet gjelder
 1. Leieforholdet gjelder leilighet i Berlin med adresse: Kantstrasse 63, 2. etasje, 10627 BERLIN
 2. Leiligheten består av: 130 kvm. boflate fordelt på stue, 2 soverom med dobbeltsenger, 1 stue med dobbel sovesofa, spisestue, kjøkken og to bad.

 

2. Leiesum
 1. Leieprisen ligger på kr 3 500,- pr. uke for medlemmer av Norsk Skuespillerforbund. Leieprisen for skuespillere som ikke er medlem av Norsk Skuespillerforbund ligger på kr 4 200,- pr. uke.
 2. I tillegg til husleien påbeløper et rengjøringsgebyr på kr 1200,- pr. opphold.
 3. Leiebeløpet betales i forkant av oppholdet, innen 14 dager fra fakturadato. Faktura sendes pr. e-post eller direkte til din nettbank fra NSF.
 4. I leiesummen inngår: utgifter til strøm, vedlikehold, fyringsutgifter (propan), fellesomkostninger og løpende tilsyn.
 5. Leiebeløpet må betales og refunderes ikke ved avbestilling senere enn åtte uker før leieperioden. Det gjøres ikke unntak fra denne reglen, heller ikke dersom oppholdes avbestilles på grunn av koronasituasjonen.

Vi tar forbehold om endringer i leieprisen kan forekomme som følge av endrede kostnader for NSF. 

 

3. Leieforholdets varighet

Utleieperioden løper fra mandag formiddag (kl. 12.30) til mandag morgen (kl. 09.30) påfølgende uke(r).

 

4. Bruk av leiligheten
 1. Leiligheten kan benyttes av leietaker samt dens familie og venner når leietaker selv er til stede. Leiligheten kan følgelig ikke lånes eller leies ut til andre, verken familie eller venner.
 2. Leietaker forplikter seg til å sette seg inn i og følge forbundets ordensregler og de bestemmelser som gjelder for felleskapet. Se reglement for husorden lenger ned.
 3. Maks antall brukere er 6 personer i løpet av uken. Det gis ikke dispensasjon fra dette punktet, og det gjelder uansett alder på brukerne. Det gjøres oppmerksom på at dette gjelder 6 personer totalt i løpet av uken.

 

5. Vedlikeholdsplikt
 1. Det påhviler leietakeren å påse at leiligheten etterlates i god stand ved avreisen. Feil og mangler som måtte oppstå skal straks meldes til Norsk Skuespillerforbund.
 2. Leietakeren har erstatningsplikt for den skade han/hun måtte forvolde under oppholdet.
 3. Leietaker som ikke retter seg etter de bestemmelser som gjelder for eiendommen, vil miste sin mulighet til å leie leiligheten ved en senere anledning.
 4. Nøkkel utleveres ved ankomst fra vaktmester Manfred Zajonz. Tap av nøkler kan medføre utskifting av låser, og regningen vil bli belastet leietaker.

 

Reglement for husorden
 • Leiligheten kan bare leies og benyttes av den leietakeren som har kontrakt med NSF, og kan ikke overlates til andre, verken for kortere eller lengre tid.
 • I leiligheten må leietakerne følge de vanlige regler for godt naboskap. Leietakerne må ta hensyn til at det er en gammel gård og lytt mellom etasjene, og spesielt unngå å forstyrre ved å være høylytte.
 • Under oppholdet skal leietakerne selv sørge for alminnelig renhold. Brukt sengetøy tas av før avreise, og legges ved vaskemaskinen. NSFs faste renholder på stedet sørger for rengjøring av leiligheten samt vask av håndklær og sengeklær etter avreise, og det er derfor viktig at utsjekkingstiden kl. 09.30 overholdes. Ev. vask av håndklær/sengetøy og rengjøring underveis i leieperioden må gjøres av leietakeren.
 • Leiligheten skal etterlates i samme stand som ved ankomst. Kjøleskap tømmes, og søppel og tomflasker skal fjernes.
 • Det er ikke tillatt å røyke innendørs.
 • All skade på hus eller innbo må meldes til NSF. Selvforskyldt skade betales av leietaker, som sørger for oppretting av skaden umiddelbart dersom dette er nødvendig. Skade forvoldt mot sameiets eiendom vil også bli belastet leietaker.