1. Hva leieforholdet gjelder
 1. Leieforholdet gjelder rekkehus i boligsameiet Albiretes nr 33 med adresse: Carrer Neptu 22, Albir, Alfaz del Pí, Alicante.
 2. Huset består av 110 kvm. boflate fordelt på stue, kjøkken med spisestue, 3 soverom, 1 bad og 2 toalett. Videre består eiendommen av stor terrasse samt adgang til felles hage og svømmebasseng

 

2. Husleie
 1. Leieprisen ligger pr. dags dato på kr 4 900,- pr. uke i høysesong (perioden 1. juni – 30. august, i tillegg til skoleferiene: vinter-, påske-, høst- og juleferie) og 3 300,- pr. uke i lavsesong. I tillegg påbeløper et service- og rengjøringsgebyr på kr 1500,- pr. opphold.  Vi tar forbehold om at endring i priser kan forekomme som resultat av økte driftsutgifter.
 2. Leiebeløpet betales i forkant av oppholdet, innen 14 dager fra fakturadato. Faktura sendes pr. e-post fra NSF.
 3. I leiesummen inngår: utgifter til strøm, vedlikehold, fyringsutgifter (propan), fellesomkostninger og løpende tilsyn.
 4. Leiebeløpet må betales og refunderes ikke ved avbestilling senere enn åtte uker før leieperioden. 

 

3. Leieforholdets varighet

Utleieperioden løper fra søndag ettermiddag (kl. 15.00) til søndag formiddag (kl. 11.00) påfølgende uke(r).

 

4. Bruk av huset
 1. Huset kan benyttes av leietaker samt familie og venner når leietaker selv er til stede. Huset kan følgelig ikke lånes eller leies ut til andre, hverken familie eller venner.
 2. Maks antall beboere er 6 personer. Det gjelder uansett alder.
 3. Leietaker forplikter seg til å sette seg inn i og følge forbundets ordensregler og de bestemmelser som gjelder for bofellesskapet Albiretes. Disse følger under.

 

5. Vedlikeholdsplikt

Det påhviler leietakeren å påse at huset etterlates i god stand ved avreisen. Feil og mangler som måtte oppstå skal straks meldes til enten vaktmester Andersson & Co eller til Norsk Skuespillerforbund.

Leietakeren har erstatningsplikt for den skade h*n måtte forvolde under oppholdet.

Leietaker som ikke retter seg etter de bestemmelser som gjelder for eiendommen, vil miste sin mulighet til å leie huset ved en senere anledning.

 

Reglement for husorden

Selv om du bor i Villa Thalia som privatperson, er du også en representant for Norsk Skuespillerforbund. Kolleger som kommer etter deg, skal også kunne ha et hyggelig opphold i huset og opprettholde et godt forhold til naboskapet. Vi ber derfor om at alle leietakere overholder reglene for husorden.

 

 • Innenfor fellesarealet må leietakerne følge vanlige regler for godt naboskap. Ta hensyn til at det er svært lytt mellom leilighetene, og vær oppmerksom på at man spesielt bør unngå å forstyrre ved høylytt bråk under siestaen som er mellom kl. 14.00 og kl. 17.00. Ellers skal det være stille mellom kl. 22.00 og 07.00, se eget oppslag i hagen.

 

 • Parkeringsplassen som ligger på siden av rekkehuset (ved endeveggen til Villa Thalia) skal stå tom og kan ikke benyttes av leietakere, dette for at større biler skal ha mulighet å passere.

 

 • Hus og hage skal holdes rent og ryddig under hele oppholdet.

 

 • Søppel må kastes i avfallscontainerne som befinner seg rett nede i veien utenfor Albiretes.

 

 • Det er ikke tillatt med hund innenfor bofellesskapets eiendom.

 

 • Barnas leker må ikke etterlates i fellesområdet.

 

 • Barn som ikke er i stand til å svømme må være fulgt av en voksen når de er nær svømmebassengene.

 

 • Husk at svømmebassengene er fellesområde. Vis hensyn når du oppholder deg ved bassenget. Bassenget skal ikke benyttes under siestaen eller om kvelden/natten. Se oppslag om åpningstider i hagen og ved bassenget.

 

 • Huset og gitterportene må låses når man forlater det for kortere eller lengre tid under oppholdet. Dette gjelder særlig porten mot gaten/innkjørselen, da stuevinduet på den siden er det eneste som ikke er sikret med gitter. Denne bør holdes låst også når det er folk i huset på dagtid. Husk også å låse når dere oppholder dere ved bassenget i hagen.

 

 • Det må utvises den største forsiktighet ved bruk av åpen ild i huset og på terrassen. Det er høye strømkostnader i Spania, så utvis aktsomhet ved bruk av air condition.

 

 • Det er ikke tillatt å røyke innendørs.

 

 • Under selve oppholdet skal beboerne sørge for alminnelig renhold i huset, samt ev. nødvendig vask av håndklær og sengetøy.

 

 • Huset må etterlates i samme stand som ved ankomst, dvs. at alle rom må ryddes og kjøkkenet må gjøres rent. All skade på hus eller innbo må meldes umiddelbart. Er du selv skyld i skaden, må du betale for oppretting av skade. Dette gjelder også skade på bofellesskapets eiendom.