1. Hva leieforholdet gjelder
 1.  Leieforholdet gjelder rekkehus i Spania med adresse: Albiretes nr. 33, Carrer Neptu 22, Albir, Alfaz del Pí, Alicante.
 2. Huset består av 110 kvm. boflate fordelt på peisestue, spisestue, kjøkken, 3 soverom, 1 bad og 2 toaletter. Videre består eiendommen av uteterrasse samt adgang til felles hage og svømmebasseng.

 

2. Husleie
 1. Leieprisen ligger på kr 3500,- pr. uke i høysesong (1. juni til 30. august, samt påske-, høst-, jul- og vinterferie) og 2300,- pr. uke i lavsesong. I tillegg påbeløper et rengjøringsgebyr på kr 600,- pr. opphold.
 2. Leiebeløpet betales i forkant av oppholdet, innen 14 dager fra fakturadato. Faktura sendes pr. e-post fra NSF.
 3. I leiesummen inngår: utgifter til strøm, vedlikehold, fyringsutgifter (propan), fellesomkostninger og løpende tilsyn.
 4. Dersom leieforespørselen er godkjent av NSF, vil det påbeløpe et gebyr på kr. 300,- ved ev. avbestilling. Leiebeløpet må betales og refunderes ikke ved avbestilling senere enn 8 uker før leieperioden starter.

 

3. Leieforholdets varighet

Utleieperioden løper fra søndag ettermiddag (kl. 15.00) til søndag formiddag (kl. 11.00) påfølgende uke(r).

 

4. Bruk av huset
 1. Huset kan benyttes av leietaker samt familie og venner når leietaker selv er tilstede. Huset kan følgelig ikke lånes eller leies ut til andre, hverken familie eller venner.
 2.  Leietaker forplikter seg til å sette seg inn i og følge forbundets ordensregler og de bestemmelser som gjelder for bofellesskapet Albiretes. Disse følger under.

 

5. Vedlikeholdsplikt
 1. Det påhviler leietakeren å påse at huset etterlates i god stand ved avreisen. Feil og mangler som måtte oppstå skal straks meldes til Norsk Skuespillerforbund.
 2. Leietakeren har erstatningsplikt for den skade han/hun måtte forvolde under oppholdet.
 3. Nøkler returneres til NSF innen 1 uke etter tilbakekomst.
 4. Leietaker som ikke retter seg etter de bestemmelser som gjelder for eiendommen, vil miste sin mulighet til å leie huset ved en senere anledning.

 

Reglement for husorden

Selv om du bor i Spaniahuset som privatperson, er du også en representant for Norsk Skuespillerforbund. Kolleger som kommer etter deg skal også kunne ha et hyggelig opphold i huset og opprettholde et godt forhold til naboskapet. Vi ber derfor om at alle leietakere overholder reglene for husorden i Villa Thaila.

 

 • Innenfor fellesarealet må leietakerne følge vanlige regler for godt naboskap. Ta hensyn til at det er svært lytt mellom leilighetene, og vær oppmerksom på at man spesielt bør unngå å forstyrre ved høylytt bråk under siestaen som er mellom kl. 14.00 og kl. 17.00. Ellers skal det være stille mellom kl. 22.00 og 07.00, se eget oppslag i hagen.

 

 • Hus og hage skal holdes rent og ryddig under hele oppholdet.

 

 • Søppel må kastes i avfallscontainerne som befinner seg nedenfor parkeringsplassen.

 

 • Det er ikke tillatt med hund innenfor bofellesskapets eiendom.

 

 • Barnas leker må ikke etterlates i fellesområdet.

 

 • Barn som ikke er i stand til å svømme må være fulgt av en voksen når de er nær svømmebassengene.

 

 • Husk at svømmebassengene er fellesområde. Vis hensyn når du oppholder deg ved bassenget. Bassenget skal ikke benyttes under siestaen eller om kvelden/natten. Se oppslag om åpningstider i hagen og ved bassenget.

 

 • Huset og gitterportene må låses når man forlater det for kortere eller lengre tid under oppholdet. Dette gjelder særlig porten mot gaten/innkjørselen, da stuevinduet på den siden er det eneste som ikke er sikret med gitter. Denne bør holdes låst også når det er folk i huset på dagtid.

 

 • Plakater, skilt eller reklameplakater er ikke tillatt på huset eller innenfor bofellesskapets eiendom.

 

 • Det må utvises den største forsiktighet ved bruk av gass til komfyr og oppvarming, samt bruk av åpen ild i huset og på terrassen.

 

 • Det er ikke tillatt å røyke innendørs.

 

 • Det er ikke avløp på badegulvet, så om det blir vått må dette tørkes opp med en gang. Dersom det ikke blir tørket opp med en gang, trenger vannet gjennom og skaper fuktighet i tak og vegger i første etasje.

 

 • Under selve oppholdet skal beboerne sørge for alminnelig renhold i huset, samt ev. nødvendig vask av håndklær, duker og sengeklær.

 

 • Huset må etterlates i samme stand som ved ankomst, dvs. at alle rom må ryddes og det kjøkkenet må gjøres rent. All skade på hus eller innbo må meldes umiddelbart til NSF. Er du selv skyld i skaden, må du betale for oppretting av skade. Dette gjelder også skade på bofellesskapets eiendom.

 

Last ned leiebetingelsene og reglement for husorden