1. Hva leieforholdet gjelder
 1. Leieforholdet gjelder prøvelokalet «Prøvesalen» i Welhavens gate 1, 0166 Oslo.
 2. Lokalet er på 70 kvm (5,45 m bredt og 13 m langt) med parkettgulv og takhøyde på ca 3,5 m. Lokalet har store vinduer med persienner og en halv kortvegg er dekket av speil. Enkelt lydanlegg med to store høyttalere, projektor med lerret, samt et piano tilgjengelig i salen, og kjøkken med oppvaskmaskin, kaffetrakter og servise, 2 toaletter og et lite foaje-område er tilknyttet lokalet.
 2. Leiesum
 1. Leieprisen avhenger av hvor lang leieperioden er, se egen prisliste. Medlemmer av Norsk Skuespillerforbund får rabatterte leiepriser.
 2. Leiebeløpet betales i etterkant av leieforholdets slutt, innen 14 dager fra fakturadato. Faktura sendes pr. e-post fra NSF.
 3. Ved avbestilling senere enn 14 dager før leiedato vil full pris bli belastet.

 

3. Bruk av lokalet
 1. Lokalet skal benyttes av leietaker og kan følgelig ikke lånes eller leies ut til andre uten at leietaker er til stede.
 2. Det påhviler leietakeren å påse at lokalet etterlates i god stand ved avreisen. Lokalet ryddes, søppel kastes i container i bakgården, alt lys og elektrisk utstyr må slås av, og alle dører og vinduer må lukkes og låses når man forlater lokalet. Dette gjelder også for tilhørende kjøkken, toalett og foajéområde.
 3. Pianoet i Prøvesalen må ikke flyttes på eller kobles fra strømnettet.
 4. I perioder med snø og slaps er det ikke tillatt å bruke utesko i salen. Sko med hæler som kan ødelegge gulvet er heller ikke tillatt brukt i lokalene.

 

4. Vedlikeholdsplikt
 1. Feil og mangler som måtte oppstå skal straks meldes til Norsk Skuespillerforbund. Leietaker har erstatningsplikt for den skade han/hun måtte forvolde i leieperioden.
 2. Leietaker er selv ansvarlig for å rydde lokalene i løpet av og etter bruk. Dersom lokalene (inkludert tilhørende kjøkken/toalett) ikke er tilstrekkelig rengjort, vil leietaker bli belastet et rengjøringsgebyr for dette.
 3. Nøkler skal alltid returneres til Easypick Pick-up-point (se info om nøkkellevering her). Det er ikke mulig å levere nøkler direkte til andre leietakere. Tap av nøkler kan medføre utskifting av låser, og regningen vil bli belastet leietaker.
 4. Leietakere som ikke retter seg etter gjeldene bestemmelser, vil miste sin mulighet til å leie lokalet ved en ev. senere anledning.