Avbildet: Siri Jøntvedt // Foto: Tale Hendnes, Dansens Hus Oslo 2018.

Lansering av alternativ kunstnermelding

Torsdag 18.01 kl. 08.30 – 09.30 kan vi ønske velkommen til lansering av «Alternativ kunstnermelding». Dette er en respons på stortingsmeldingen «Kunstnarkår», som ble lansert i 2023.
Lanseringen finner sted i Kunstnernes hus, og er et samarbeid mellom kunstnerorganisasjoner fra flere ulike kunstfelt.
Presentasjonen har som mål å adressere viktige aspekter ved kunstnerpolitikken, slik som arbeidsforhold, ytringsfrihet, verdi, posisjon i samfunnet og økonomi. De ulike kunstnerorganisasjonene vil dele innsikt og presentere konkrete forslag til handling.
Kunstneren krever like rettigheter som andre arbeidsfolk, og for å oppnå dette foreslår «Alternativ Kunstnermelding» en rekke tiltak.
Våre forslag til anmodningsvedtak til Stortinget:
– Stortinget ber regjeringen utrede en norsk kunstnerlov og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
– Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag til en helhetlig kunstnerøkonomireform.
– Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i budsjettproposisjonen med finansiering av en kunstnerallianse.
Dette er en unik mulighet til å diskutere kunstnernes utfordringer, foreslå løsninger og skape endringer sammen. Vi håper flest mulig ønsker å delta, og på den måten bidra til å sette kunstnerpolitikk på dagsordenen.
Publisert: 11.01.2024
Tekst: NSF
Sist oppdatert: 01.02.2024
Foto: Tale Hendnes

Andre saker

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Heddaprisen 2023

Søndag 18. juni ble Heddaprisene delt ut på Oslo Nye Teater. Vi gratulerer samtlige vinnere, og de nominerte.

Det settes av midler til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.

Fagforbundet Teater og Scene, NTL, Creo og Norsk Skuespillerforbund har i lang tid jobbet hardt for å sikre Oslo Nye Teaters framtid. Etter mye politisk arbeid fra vår side ble det i dag klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.   – Vi er lettet over at medlemmene våre […]