Avbildet: Siri Jøntvedt // Foto: Tale Hendnes, Dansens Hus Oslo 2018.

Lansering av alternativ kunstnermelding

Torsdag 18.01 kl. 08.30 – 09.30 kan vi ønske velkommen til lansering av «Alternativ kunstnermelding». Dette er en respons på stortingsmeldingen «Kunstnarkår», som ble lansert i 2023.
Lanseringen finner sted i Kunstnernes hus, og er et samarbeid mellom kunstnerorganisasjoner fra flere ulike kunstfelt.
Presentasjonen har som mål å adressere viktige aspekter ved kunstnerpolitikken, slik som arbeidsforhold, ytringsfrihet, verdi, posisjon i samfunnet og økonomi. De ulike kunstnerorganisasjonene vil dele innsikt og presentere konkrete forslag til handling.
Kunstneren krever like rettigheter som andre arbeidsfolk, og for å oppnå dette foreslår «Alternativ Kunstnermelding» en rekke tiltak.
Våre forslag til anmodningsvedtak til Stortinget:
– Stortinget ber regjeringen utrede en norsk kunstnerlov og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
– Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag til en helhetlig kunstnerøkonomireform.
– Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i budsjettproposisjonen med finansiering av en kunstnerallianse.
Dette er en unik mulighet til å diskutere kunstnernes utfordringer, foreslå løsninger og skape endringer sammen. Vi håper flest mulig ønsker å delta, og på den måten bidra til å sette kunstnerpolitikk på dagsordenen.
Publisert: 11.01.2024
Tekst: NSF
Sist oppdatert: 01.02.2024
Foto: Tale Hendnes

Andre saker

SLÅ RING OM PALESTINSKE SCENEKUNSTNERE

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere ønsker å uttrykke solidaritet med det palestinske folk og våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina, etter fire måneder med krig i Gaza og økende voldsbruk på Vestbredden. Vi er sterkt bekymret for at voldsbruken ikke har avtatt etter at den internasjonale domstolen i Haag innførte hastetiltak på Gazastripen. Som […]

Vi søker jurist

Norsk Skuespillerforbund representerer i dag profesjonelle skuespillere innen ulike områder som teater, film, tv, reklame, voice, dubbing mm. Vi ivaretar hovedsakelig medlemmenes kontraktsrettslige-, arbeidsrettslige- og opphavsrettslige interesser innen de ulike områdene. I tillegg behandler vi også de fleste andre juridiske spørsmål.

Ny ordning for reise- og studiestipend

Planlegger du å delta på arrangementer, kurs/seminarer, workshops og studieturer med faglig innhold? Da kan du søke Norsk Skuespillerforbunds reise- og studiestipend.

Mobiliser for ytringsfrihet

Nominer deg selv, eller noen andre, til et spennende program som ønsker å mobilisere unge mennesker til kampen for ytringsfrihet.

Alternativ kunstnermelding

Torsdag 18.01.2024 la en samlet gruppe kunstnerorganisasjoner frem en alternativ kunstnermelding. Denne kommer som et svar på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» Meld. St. 22 (2022–2023), som ble utgitt høsten 2023.